Zondagsbrief 17 september 2023

Zondagsbrief 17 SEPTEMBER  2023

Kerkdiensten

 

Datum Zondag 17 september
Koffiedrinken na de dienst
Zondag 24 september
 
Plaats Lambertuskerk Emmakerk
Tijd 9.30 uur 9.30 uur
Voorganger ds. W. van der Aa ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst mevr. C. van Noorloos mevr. G. Blankers
Diaken van dienst dhr. H. Houben dhr. E. Dommisse
Kerkrentmeester dhr. P. Knaap dhr. C. de Rooij
Welkom (bij de deur) mevr. F. van den Hout mevr. H. Blonk
Collecten 1e Werelddiaconaat Myanmar
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
1e Zending Syrië
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
Lector mevr. J. Oosterveen mevr. M. van der Waal
Organist dhr. J. Blankers dhr. M. van der Sluijs
Autodienst dhr. C. de Rooij, tel. 06-51641132 (b.g.g. 520619 of 06-11206140) dhr. J. Molewijk, tel. 06-22355651
(b.g.g. 520619 of 06-11206140)
Bloemendienst mevr. J. Houben
Ouderling / Diaken
mevr. J. Verschoor
Ouderling / Diaken

De dienst op 17 september wordt live via SLOG in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401; Delta Kanaal 12). De dienst uit de Lambertuskerk wordt ‘s avonds om 19.00 uur uitgezonden in audio op slogfm.

De dienst op 24 september wordt live via SLOG in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401; Delta Kanaal 12). Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”. De dienst uit de Emmakerk wordt ‘s avonds om 19.00 uur uitgezonden in audio op slogfm.

Geef uw gebedspunten door!”
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Laten we elkaar niet vergeten. We worden als gemeente door de Heer van de kerk geroepen om met elkaar mee te leven en voor elkaar te bidden.
Laten we omzien naar elkaar en ook doorgeven aan de ouderlingen, contactpersonen of de dominee, als u weet dat er ergens iets aan de hand is. Dan kunnen we tot steun zijn voor elkaar en met elkaar meeleven.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          dhr. A. Stekelenburg, Beatrixlaan 34, 4941 JJ Raamsdonksveer. Beterschap.
-          mevr. E. Blom - Blom, Burchtplein 2a35, 4931 DM Geertruidenberg. Beterschap.

Kaarten gaan naar:
-          mevr. A. Horsman – Eveleens, Mr. Simon Buijsstraat 12, 4931 RC Geertruidenberg. Beterschap.
-          mevr. M. de Roon – Tactor, Voermanstraat 169, 4904 RH Gorinchem. Beterschap.

Bloemendienst: mevr. J. Houben en Ouderling/diaken.
PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar. Alleen samen met elkaar kunnen we de opdracht van de Goede Herder om de zorg voor elkaar en de lofzang tot eer van God gaande te houden volbrengen.

Afwezigheid Koster/beheerder mevr. R. Olivier
Van 18 september tot 2 oktober is onze koster/beheerder mevr. R. Olivier afwezig en kunt u voor activiteiten en afspraken terecht bij mevr. J. Verschoor tel: 06-53438871 of dhr. A. Verschoor, tel: 06-40212502, emailadres: awverschoor46@gmail.com

RABO Clubsupport 2023
Als PCOB nemen wij weer deel aan de Rabo Club Support 2023. De stemperiode is van 4 tot 26 september. Leden van de Rabo Bank kunnen dan hun stem uitbrengen op ons. Iedere stem is geld waard, dit komt ten goede aan ons bestedingsdoel: Het gebruik maken van een touringcar met rolstoellift voor ons jaarlijks uitje.
Namens het bestuur PCOB, Ann Vuurens.

DIaconaal nieuws
Voor de collecte van 10 september 2023 met als bestemming Noodhulp Hawaï/eiland Maui ontvingen wij via de bank en SKG tot en met vrijdag 15 september 2023 Euro 132,50 en dit bedrag is exclusief de telling van de collecten in de kerkzaal later deze maand.
Tevens ontvingen wij een gift van 50 euro voor het Rode Kruis en euro 200 voor de collecten deze maand. Hartelijk dank aan alle gulle gevers!

Diaconale collecte zondag 17 september 2023, Werelddiaconaat Myanmar
In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen jongeren (tussen 18 en 35 jaar en veelal jonge moeders)die slachtoffer zijn geworden van de gewapende conflicten met het opbouwen van een menswaardig bestaan. Ze verbouwen pinda’s om tot olie te verwerken of gember om te drogen en te verkopen. Hiervoor ontvangen zij kleine leningen en de nodige trainingen.

Doorlopende actie voor de lokale deelnemers in de Voedselbank
“Twee halen ÉÉN betalen!”
U kent ze vast wel deze acties bij supermarkten of drogisterijen. Maar ja, je hebt er eigenlijk maar één nodig dus wat te doen… Aanschaffen, meenemen en achter in de kerk deponeren dan zorgen wij dat ze op goede plek komen, doet u mee?
Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl. Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
Alle gulle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.Laten we niet naar de hemel staren, maar in
ons leven op aarde aan God een gezicht geven.Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

 

terug
 

Agenda

Sing-in

zo 03 mrt 2024 om 19.00 uur

Emmakerk

zo 03 mrt 2024 om 9.30 uur

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 05 mrt 2024 om 19.45 uur

Veertigdagenkalender

 

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl