Zondagsbrief 24 september 2023

Zondagsbrief 24 SEPTEMBER  2023
Kerkdiensten

 

Datum Zondag 24 september
Israëlzondag
Zondag 1 oktober
Startzondag
Activiteiten na de dienst
Plaats Emmakerk Emmakerk
Tijd 9.30 uur 9.30 uur
Voorganger ds. J. van den Hout ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst mevr. G. Blankers mevr. C. van Noorloos
Diaken van dienst dhr. E. Dommisse dhr. W. van den Berg
Kerkrentmeester Mevr. T. van der Maas dhr. C. de Rooij
Welkom (bij de deur) mevr. H. Blonk dhr. P. Knaap
Collecten 1e Zending Syrië
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
1e Ontmoeting Kerk & Israël
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
Lector mevr. M. van der Waal mevr. M. Leusink
Organist dhr. M. van der Sluijs dhr. J. Blankers
Autodienst dhr. J. Molewijk, tel. 06-22355651
(b.g.g. 520619 of 06-11206140)
dhr. G. Knaap, tel. 520619 of 06-11206140)
Bloemendienst mevr. J. Verschoor
Ouderling / Diaken
mevr. R. Knaap
Ouderling / Diaken


Dienst zondag 24 september
Deze zondagdienst staat in het teken van Kerk en Israël, mede omdat volgende week op zondag 1 oktober bij ons de Startzondagdienst valt.
Om eens zorgvuldig aandacht te besteden aan de Onopgeefbare Verbondenheid tussen Kerk en Israel is daarom de datum van de Israelzondag een week naar voren geschoven.

Uitzending diensten
De diensten worden live via SLOG in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401; Delta Kanaal 12). Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”. De dienst uit de Emmakerk wordt ‘s avonds om 19.00 uur uitgezonden in audio op slogfm.

Geef uw gebedspunten door!”
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Dhr. J. de Vries, Baksweer 243, 4941 LL Raamsdonksveer, is opgelucht en dankbaar dat hij na een operatie weer thuis is uit het ziekenhuis en een goede uitslag mocht ontvangen.

Mevr. S. van Beek - Boer, Molenstraat 33, 4944 AB Raamsdonk, is in verband met een ernstige ontsteking aan haar been al enkele weken opgenomen in het ziekenhuis te Breda. De ontsteking leek vorige week onder controle, maar blijkt deze week toch weer de kop op te steken. Sije werd daarom vrijdag geopereerd. Ze voelt zich erg verzwakt en moe. We bidden voor haar.

Mevr. E. Blom - Blom, Burchtplein 2 A 35, 4931 DM Geertruidenberg, heeft bij een val op haar balkon vijf ribben gebroken. Ze kan thuis herstellen, maar door de pijn is het niet goed mogelijk om haar man te verzorgen, die erg last heeft van Parkinson .
Dhr. A. Stekelenburg, Beatrixlaan 34, 4941 JJ Raamsdonksveer, is van het dak van het tuinschuurtje naar beneden gevallen en heeft daarbij zijn heupkom ernstig beschadigd. De heup zal de komende weken met rust hopelijk herstellen. Daarna zal er nog langdurig revalidatie nodig zijn.

Laten we elkaar niet vergeten. We worden als gemeente door de Heer van de kerk geroepen om met elkaar mee te leven en voor elkaar te bidden. Er wordt zoveel kwaadgesproken, roddelkoninginnen (Gossipgirls) verspreiden gif in onze samenleving. Wat hebben we behoefte aan mensen die het voor elkaar opnemen, voorbede doen voor een ander!
Gezegende week toegewenst!

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          dhr. E. de Vries, Baksweer 243, 4941 LL Raamsdonksveer. Beterschap.
-          mevr. A. van Dongen, Slauerhofflaan 15, 4942 DK Raamsdonksveer. Beterschap.

Een kaart gaat naar:
-          Mevr. S. van Beek, Molenstraat 33, 4944 AB Raamsdonk. Beterschap.

Bloemendienst: mevr. J. Verschoor en Ouderling/diaken.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar. Alleen samen met elkaar kunnen we de opdracht van de Goede Herder om de zorg voor elkaar en de lofzang tot eer van God gaande te houden volbrengen.

MEDEDELINGEN
Afwezigheid Koster/beheerder mevr. R. Olivier
Van 18 september tot 2 oktober is onze koster/beheerder mevr. R. Olivier afwezig en kunt u voor activiteiten en afspraken terecht bij mevr. J. Verschoor tel: 06-53438871 of dhr. A. Verschoor, tel: 06-40212502, emailadres: awverschoor46@gmail.com

Jeugdwerk seizoen 2023- 2024.
Het afgelopen jaar is er elke maand een bijeenkomst geweest van het jeugdwerk. Dit werd door een kleine groep van ongeveer 10 kinderen trouw bezocht.
We hebben verschillende dingen gedaan zoals : Koekjes bakken, sokpoppen maken, film kijken en een heuse bingo avond.
Ook in dit nieuwe jaar willen we weer bij elkaar komen. Dit is voor leerlingen van groep 4 t/m groep 8 van de basisschool en leerjaar 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.
We zitten meestal in de Brug en soms in de Schakel.
De avonden zijn op vrijdag van 18.30 – 20.00 uur.
En op woensdag van 18.15-19.45.
Woensdag 4 oktober, vrijdag 10 november, vrijdag 8  december, vrijdag 5 januari.

RABO Clubsupport 2023
Als PCOB nemen wij weer deel aan de Rabo Club Support 2023. De stemperiode is van 4 tot 26 september. Leden van de Rabo Bank kunnen dan hun stem uitbrengen op ons. Iedere stem is geld waard, dit komt ten goede aan ons bestedingsdoel: Het gebruik maken van een touringcar met rolstoellift voor ons jaarlijks uitje.
Namens het bestuur PCOB, Ann Vuurens.

DIaconaal nieuws
Voor de collecte van 17 september 2023 met als bestemming Werelddiaconaat Myanmar ontvingen wij via de bank en SKG tot en met vrijdag 24 september 2023 Euro 175,45 en dit bedrag is inclusief de telling van de collecten in de kerkzaal.  Tevens ontvingen wij een gift van 10 euro voor de voedselbank. Hartelijk dank aan alle gulle gevers!

Diaconale collecte zondag 24 september 2023, Vredesweekcollecte Syrïe
“Kerk als plek van hoop en herstel”
Door de jarenlange burgeroorlog zijn de meeste religieuze gebouwen verwoest. Voor de mensen in Syrïe is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit van het land die nog ver te zoeken is. Herbouw van kerken dus herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst.
(eigenlijk is dit ook een kerkvoogdelijke collectebestemming!)

Doorlopende actie voor de lokale deelnemers in de Voedselbank
“Twee halen ÉÉN betalen!”
U kent ze vast wel deze acties bij supermarkten of drogisterijen. Maar ja, je hebt er eigenlijk maar één nodig dus wat te doen… Aanschaffen, meenemen en achter in de kerk deponeren dan zorgen wij dat ze op goede plek komen, doet u mee?
Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl. Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
Alle gulle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.

Spuw niet op de bron waaruit je gedronken hebt.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

 

terug
 

Agenda

Sing-in

zo 03 mrt 2024 om 19.00 uur

Emmakerk

zo 03 mrt 2024 om 9.30 uur

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 05 mrt 2024 om 19.45 uur

Veertigdagenkalender

 

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl