Zondagsbrief 1 oktober 2023

Zondagsbrief 1 oktober  2023

Kerkdiensten

 

Datum Zondag 1 oktober
Startzondag
Activiteiten na de dienst
Zondag 8 oktober
Viering Heilig Avondmaal
Plaats Emmakerk Emmakerk
Tijd 9.30 uur 9.30 uur
Voorganger ds. J. van den Hout ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst mevr. C. van Noorloos mevr. H. Blonk
Diaken van dienst dhr. W. van den Berg mevr. H. Romijn
Kerkrentmeester dhr. C. de Rooij dhr. A. Blom
Welkom (bij de deur) dhr. P. Knaap dhr. J. Vleugel
Collecten 1e Ontmoeting Kerk & Israël
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
1e Bolivia Mission Abdulam, Fineke
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
Lector mevr. M. Leusink mevr. W. Vreeken
Organist dhr. J. Blankers dhr. M. van der Sluijs
Autodienst dhr. G. Knaap, tel. 520619 of 06-11206140) dhr. , tel. 06-22355651
(b.g.g. 520619 of 06-11206140)
Bloemendienst mevr. R. Knaap
Ouderling / Diaken
mevr. R. Broeders
Ouderling / Diaken

Activiteiten na de dienst
Na de kerkdienst drinken we gezamenlijk koffie of thee. Daarna worden we nog actiever. Het jaarthema ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’ is een oproep. Die hebben we vertaald in drie activiteiten: Zing mee, Wandel mee en Kook mee. Iedereen kan dan een activiteit kiezen waar hij of zij wat mee heeft. Bij Zing mee zal dirigent Wim van Kuik samen met verschillende leden van Chaverim een mooi lied instuderen met de personen die voor die activiteit kiezen. Bij Wandel mee staat er een wandeling gepland van een klein uur waarbij de deelnemers goed moeten zoeken om een raadsel op te lossen. En net als vorige jaren willen we afsluiten met een gezamenlijke maaltijd. Wie kiest voor Kook mee, gaat meehelpen om die maaltijd voor te bereiden. We plannen dat de maaltijd duurt tot ongeveer half twee waarna iedereen naar huis kan. Wil of kun je na de dienst niet aan de activiteiten deelnemen, dan kun je natuurlijk altijd blijven koffie- of theedrinken.

Uitzending diensten
De diensten worden live via SLOG in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401; Delta Kanaal 12). Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”. De dienst uit de Emmakerk wordt ‘s avonds om 19.00 uur uitgezonden in audio op slogfm.

Geef uw gebedspunten door!”
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar, LEEF MEE!
Thuisgekomen uit de Slotjesveste te Oosterhout is mevr. J.C. Bosman -Spuijbroek, Burchtplein 2 A 21, Geertruidenberg.

Mevr. S. van Beek – Boer, Molenstraat 33, Raamsdonk heeft een slechte week achter de rug, is ook ernstig verzwakt, al lijkt de ontsteking nu onder controle. We bidden voor haar.

Laten we elkaar niet vergeten. We worden als gemeente door de Heer van de kerk geroepen om met elkaar mee te leven en voor elkaar te bidden. Er wordt zoveel kwaadgesproken, roddelkoninginnen (Gossipgirls) verspreiden gif in onze samenleving. Wat hebben we behoefte aan mensen die het voor elkaar opnemen, voorbede doen voor een ander!
Gezegende week toegewenst!

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          dhr. en mevr. Schakel - Blokland, Diepenbrockstraat 20, 4941 WN Raamsdonksveer.
            Gefeliciteerd met hun 50-jarig huwelijksjubileum.
-          mevr. Verduijn, Scheepswerflaan 131, 4941 GZ  Raamsdonksveer. Ter attentie.

Bloemendienst: mevr. R. Knaap en Ouderling/diaken.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar. Alleen samen met elkaar kunnen we de opdracht van de Goede Herder om de zorg voor elkaar en de lofzang tot eer van God gaande te houden volbrengen.

MEDEDELINGEN
Afwezigheid ds. Jos van den Hout
Ds. Jos van den Hout is afwezig in de week van 9 tot en met 14 oktober. Heeft u in die week behoefte aan pastorale bijstand, neem dan contact op met leden van het Kernteam Pastoraat:
Mevr. Hennie Blonk - Achterberg, tel: 0162-516179  Mevr. Corrie van Noorloos - Groeneveld, tel: 0162-571580

VIEREN. Tijd voor een feestje?
Hoe vind je verdieping en rust in drukke tijden? Hoe leef je echt ten volle? Hoe verbind je je met verschillende mensen? 
Vieren is kennismaken met het christelijk geloof, samen met anderen die ook nieuwsgierig zijn en meer willen weten en beleven.
De eerste bijeenkomst start op dinsdag 3 oktober om 20.00 uur in de pastorie, Chopinlaan 1, 4941 WJ Raamsdonksveer.
Met medewerking van Corrie Deuling en ds. Jos van den Hout.

Jeugdwerk seizoen 2023- 2024.
Het afgelopen jaar is er elke maand een bijeenkomst geweest van het jeugdwerk. Dit werd door een kleine groep van ongeveer 10 kinderen trouw bezocht.
We hebben verschillende dingen gedaan zoals : Koekjes bakken, sokpoppen maken, film kijken en een heuse bingo avond.
Ook in dit nieuwe jaar willen we weer bij elkaar komen. Dit is voor leerlingen van groep 4 t/m groep 8 van de basisschool en leerjaar 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.
We zitten meestal in de Brug en soms in de Schakel.
De avonden zijn op vrijdag van 18.30 – 20.00 uur.
En op woensdag van 18.15-19.45.
Woensdag 4 oktober, vrijdag 10 november, vrijdag 8  december, vrijdag 5 januari.

DIaconaal nieuws
Voor de collecte van 24 september 2023 met als bestemming Vredesweekcollecte Syrïe ontvingen wij via de bank en SKG tot en met vrijdag 29 september 2023 Euro  363,00 (gift 1 x 100,00 en jubileumgift van 200,00 euro), dit bedrag is exclusief de telling van de collecten in de kerkzaal in de komende maand.
 Tevens ontvingen wij een gift van 30 euro voor de diaconale collecten in oktober 2023.
Hartelijk dank aan alle gulle gevers!

Diaconale collecte zondag 1 oktober 2023, Kerk en Israël: “Onopgeefbaar verbonden”
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodsevolk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. We bezinnen ons op de joodse wortels van ons geloof, werken aan de relatie tussen joden
en christenen en staan op tegen antisemitisme.
Predikanten en gemeenten worden hiertoe desgewenst uitgerust en tevens wordt vanuit de opbrengst van deze collecte het werk van Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap.

Doorlopende actie voor de lokale deelnemers in de Voedselbank
“Twee halen ÉÉN betalen!”
U kent ze vast wel deze acties bij supermarkten of drogisterijen. Maar ja, je hebt er eigenlijk maar één nodig dus wat te doen… Aanschaffen, meenemen en achter in de kerk deponeren dan zorgen wij dat ze op goede plek komen, doet u mee?

Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl. Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
Alle gulle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.

God ziet niet de grootsheid van het werk,
maar de liefde waarmee het gemaakt is.

 
Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

 

terug
 

Agenda

Sing-in

zo 03 mrt 2024 om 19.00 uur

Emmakerk

zo 03 mrt 2024 om 9.30 uur

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 05 mrt 2024 om 19.45 uur

Veertigdagenkalender

 

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl