Zondagsbrief 8 oktober 2023

Zondagsbrief 8 oktober  2023
Kerkdiensten

 

Datum Zondag 8 oktober
Viering Heilig Avondmaal
Zondag 15 oktober
Koffie drinken na de dienst
Plaats Emmakerk Emmakerk
Tijd 9.30 uur 9.30 uur
Voorganger ds. J. van den Hout ds. E. Quaak - Kloet
Ouderling van dienst mevr. H. Blonk mevr. H. Blonk
Diaken van dienst mevr. H. Romijn dhr. W. Roose
Kerkrentmeester dhr. A. Blom dhr. A. Blom
Welkom (bij de deur) dhr. J. Vleugel dhr. W. Roose
Collecten 1e Bolivia Mission Abdulam, Fineke
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
1e Noodhulp slachtoffers in Marokko en Libië
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
Lector mevr. W. Vreeken mevr. T. van der Maas
Organist dhr. M. van der Sluijs dhr. J. Blankers
Autodienst dhr. W. Roose, tel. 06-30014877
(b.g.g. 520619 of 06-11206140)
dhr. E. Boekholt, tel. 512407
(b.g.g. 520619 of 06-11206140)
Bloemendienst mevr. M. de Jong
Ouderling / Diaken
mevr. S. Dank
Ouderling / Diaken

Uitzending diensten
De diensten worden live via SLOG in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401; Delta Kanaal 12). Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”. De dienst uit de Emmakerk wordt ‘s avonds om 19.00 uur uitgezonden in audio op slogfm.

Geef uw gebedspunten door!”
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar, LEEF MEE!
Mevr. S. van Beek – Boer, Molenstraat 33, Raamsdonk is voor revalidatie verhuisd vanuit het Amphia-Ziekenhuis (Molengracht) te Breda naar de Slotjesveste, Van Oldeneellaan 30, 4902 ZC Oosterhout. Ze voelt zich weer wat beter, al is ze er nog niet.

Laten we elkaar niet vergeten. We worden als gemeente door de Heer van de kerk geroepen om met elkaar mee te leven en voor elkaar te bidden. Er wordt zoveel kwaadgesproken, roddelkoninginnen (Gossipgirls) verspreiden gif in onze samenleving. Wat hebben we behoefte aan mensen die het voor elkaar opnemen, voorbede doen voor een ander!
Gezegende week toegewenst!


Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          mevr. de Bruin, Burg. Prinsenlaan 47, 4941 AJ  Raamsdonksveer. Ter attentie.
-          dhr. H. Marquart, Stadsweg 11 a 07, 4931 HV Geertruidenberg. Ter attentie.

Een kaart gaat naar:
-          mevr. A.J. van der Meulen - Bosch, Buurstede 13, 4904 PZ Oosterhout. Ter attentie.

Bloemendienst: mevr. M. de Jong en Ouderling/diaken.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar. Alleen samen met elkaar kunnen we de opdracht van de Goede Herder om de zorg voor elkaar en de lofzang tot eer van God gaande te houden volbrengen.

MEDEDELINGEN
Afwezigheid ds. Jos van den Hout
Ds. Jos van den Hout is afwezig in de week van 9 tot en met 14 oktober. Heeft u in die week behoefte aan pastorale bijstand, neem dan contact op met leden van het Kernteam Pastoraat:
Mevr. Hennie Blonk - Achterberg, tel: 0162-516179  Mevr. Corrie van Noorloos - Groeneveld, tel: 0162-571580.

PCOB Raamsdonksveer
Uitnodiging voor de ledenmiddag op donderdag 12 oktober van 14.00-16.00 uur in “De Brug”. De geplande presentatie over je brein, je leven, kan door omstandigheden van dhr. River helaas niet doorgaan.
Willem v.d. Berg is bereid om deze middag te verzorgen met een muzikale bingo.
Gasten zijn van harte welkom.

Namens het bestuur PCOB.

DIaconaal nieuws
Voor de collecte van 1 oktober 2023 met als bestemming Kerk en Israël: Onopgeef- baar verbonden ontvingen wij via de bank en SKG tot en met vrijdag 6 oktober 2023 Euro 185,00 (inclusief giften van 100, 25 en 15 euro) dit bedrag is exclusief de telling van de collecten in de kerkzaal in de komende maand.
Hartelijk dank aan alle gulle gevers!

Diaconale collecte zondag 8 oktober 2023, Bolivia Mission Adulam, Fineke Jansen, Diaconaal project
Deze collecte is bestemd voor het werk van Fineke Janssen in La Paz/Bolivia. De kern van haar werk is het helpen en opvangen van verslaafde tieners en hun een kans op een toekomst te bieden en kennis te laten maken met de Bijbel. Graag vragen wij u steun voor dit project van onze Diaconie.

Doorlopende actie voor de lokale deelnemers in de Voedselbank
“Twee halen ÉÉN betalen!”
U kent ze vast wel deze acties bij supermarkten of drogisterijen. Maar ja, je hebt er eigenlijk maar één nodig dus wat te doen… Aanschaffen, meenemen en achter in de kerk deponeren dan zorgen wij dat ze op goede plek komen, doet u mee?

Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl. Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
Alle gulle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.

De ondernemende geest van de jeugd is evenveel
waard als de ervaring van de ouderdom.

 
Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

 

terug
 

Agenda

Geertruidskerk

zo 14 jul 2024 om 9.30 uur

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 16 jul 2024 om 19.45 uur

Mauritsstaete

vr 19 jul 2024 om 10.45 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl