Zondagsbrief 15 oktober 2023

Zondagsbrief 15 oktober  2023

Kerkdiensten

 

Datum Zondag 15 oktober
Koffie drinken na de dienst
Zondag 22 oktober
Plaats Emmakerk Emmakerk
Tijd 9.30 uur 9.30 uur
Voorganger ds. E. Quaak - Kloet ds. G. van de Weerd
Ouderling van dienst mevr. H. Blonk mevr. H. van den Bent
Diaken van dienst dhr. W. Roose dhr. H. Houben
Kerkrentmeester dhr. A. Blom mevr. T. van der Maas
Welkom (bij de deur) dhr. W. Roose Mevr. H. van den Bent
Collecten 1e Noodhulp slachtoffers in Marokko en Libië
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
1e Werelddiaconaat Indonesië
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
Lector mevr. M. van der Waal mevr. T. Blom
Organist dhr. J. Blankers dhr. M. van der Sluijs
Autodienst dhr. E. Boekholt, tel. 06-30014877
(b.g.g. 520619 of 06-11206140)
dhr. J. Molewijk, tel. 06-22355651
(b.g.g. 520619 of 06-11206140)
Bloemendienst mevr. S. Dank
Ouderling / Diaken
mevr. R. Broeders
Ouderling / Diaken

Uitzending diensten
De diensten worden live via SLOG in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401; Delta Kanaal 12). Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”. De dienst uit de Emmakerk wordt ‘s avonds om 19.00 uur uitgezonden in audio op slogfm.

Geef uw gebedspunten door!”
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar, LEEF MEE!
Laten we elkaar niet vergeten. We worden als gemeente door de Heer van de kerk geroepen om met elkaar mee te leven en voor elkaar te bidden. Wat hebben we behoefte aan mensen die het voor elkaar opnemen, voorbede doen voor een ander! Gezegende week toegewenst!

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          dhr. en mevr. Vos – Maijers, Vijfhoevenlaan 16, 4941 BG  Raamsdonksveer. Ter attentie.
-          mevr. N. Wervers – den Hartog, Slotjesveste kamer 100, Oosterhout. Beterschap.

Bloemendienst: mevr. S. Dank en Ouderling/diaken.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar. Alleen samen met elkaar kunnen we de opdracht van de Goede Herder om de zorg voor elkaar en de lofzang tot eer van God gaande te houden volbrengen.

MEDEDELINGEN
Vacatures kerkenraad
Hoewel er enkele positieve ontwikkelingen zijn, zijn we nog steeds dringend op zoek naar invulling van diverse vacatures in de kerkenraad. Graag willen we u verzoeken mee te denken of bij u zelf te rade te gaan. Denk niet te snel “dat kan ik niet” of “ik ben niet geschikt”, maar “wat kan ik bijdragen aan onze gemeente?”  Wilt u informatie over het kerkenraadswerk en de vacatures neem gerust contact op met de scriba of met: ouderling dhr. Jaco Vleugel  (vleugelj@ziggo.nl, tel. 06-18095077), diaken dhr. Wim Roose (wim.roose@kpnmail.nl, tel. 06- 30014877), kerkrentmeester mevr. Thosha van der Maas (t.vandermaas@outlook.com, tel. 06- 10062125)

Begroting 2024 ter inzage
In de kerkenraadsvergadering van 9 oktober 2023 heeft de kerkenraad, onder voorbehoud van instemming van de gemeente, de begroting van het college van kerkrentmeesters en de begroting van de diaconie over het jaar 2024 goedgekeurd. Beide begrotingen liggen twee weken ter inzage voor gemeenteleden en kunt u opvragen bij de scriba. scribaat@pkngeertruidenberg.nl

DIaconaal nieuws
Voor de collecte van 8 oktober 2023 met als bestemming Bolivia Mission Adulam Fineke Jansen, Diaconaal project, ontvingen wij via de bank en SKG tot en met vrijdag 13 oktober 2023 Euro 72,50 dit bedrag is exclusief de telling van de collec-  ten in de kerkzaal in de komende maand.
Hartelijk dank aan alle gulle gevers!

Diaconale collecte zondag 15 oktober 2023, Noodhulp slachtoffers in Marokko en Libië
U kent vast allemaal de verschrikkelijke beelden en verhalen uit Marokko na de aardbeving daar en ook de onvoorstelbare schade en leed aangebracht door de storm Daniel in Libië, de dambreuk en de wegvaging van hele woonwijken in de stad Derna in Oost-Libië. In beide landen is nog veel onduidelijk maar een ding is wel al heel zeker: er is veel hulp nodig en eigenlijk gebrek aan alles!
Graag uw hulp voor deze bijzondere situatie.

Doorlopende actie voor de lokale deelnemers in de Voedselbank
“Twee halen ÉÉN betalen!”
U kent ze vast wel deze acties bij supermarkten of drogisterijen. Maar ja, je hebt er eigenlijk maar één nodig dus wat te doen… Aanschaffen, meenemen en achter in de kerk deponeren dan zorgen wij dat ze op de goede plek komen, doet u mee?
Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl. Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
Alle gulle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.


Als men ziet wat juist is, en het nalaat,
is dat een gebrek aan moed.Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

 

terug
 

Agenda

Sing-in

zo 03 mrt 2024 om 19.00 uur

Emmakerk

zo 03 mrt 2024 om 9.30 uur

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 05 mrt 2024 om 19.45 uur

Veertigdagenkalender

 

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl