Zondagsbrief 22 oktober 2023

Zondagsbrief 22 oktober  2023

Kerkdiensten

 

Datum Zondag 22 oktober Zondag 29 oktober
Zendingsdienst
Plaats Emmakerk Emmakerk
Tijd 9.30 uur 9.30 uur
Voorganger ds. G. van de Weerd ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst mevr. H. van den Bent mevr. G. Blankers
Diaken van dienst dhr. H. Houben mevr. F. van den Hout
Kerkrentmeester mevr. T. van der Maas dhr. P. Knaap
Welkom (bij de deur) mevr. H. van den Bent dhr. P. Knaap
Collecten 1e Werelddiaconaat Indonesië
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
1e Zending Rwanda
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
Lector mevr. T. Blom dhr. W. van den Berg
Organist dhr. M. van der Sluijs dhr. J. Blankers
Autodienst dhr. J. Molewijk, tel. 06-22355651 (b.g.g. 520619 of 06-11206140) dhr. D. Schermers, tel. 519299 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)
Bloemendienst mevr. R. Broeders
Ouderling / Diaken
mevr. A. Mulder
Ouderling / Diaken

Uitzending diensten
De diensten worden live via SLOG in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401; Delta Kanaal 12). Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”. De dienst uit de Emmakerk wordt ‘s avonds om 19.00 uur uitgezonden in audio op slogfm.

Geef uw gebedspunten door!”
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar, LEEF MEE!
Mevr. Sija van Beek – Boer, De Slotjesveste K104, Oosterhout is erg verzwakt. We bidden met en voor haar en haar man Cathrinus, kinderen en verdere familie, dat ze rust mag vinden en dat God zich over haar mag ontfermen. “Veilig in Jezus armen.”

Geheel onverwachts is op donderdag 19 oktober op 34 jarige leeftijd overleden Eline Quaak. Zij is de dochter van Martien en Evelyn Quaak. Ze was voor een behandeling in het ziekenhuis en werd getroffen door een hartstilstand. Reanimatie mocht helaas niet meer baten. We leven mee met de fam. Quaak en wensen ze veel sterkte en Gods nabijheid in deze moeilijke en zware periode.

Laten we elkaar niet vergeten. We worden als gemeente door de Heer van de kerk geroepen om met elkaar mee te leven en voor elkaar te bidden. Wat hebben we behoefte aan mensen die het voor elkaar opnemen, voorbede doen voor een ander! Gezegende week toegewenst!

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          mevr. J. T. Dekker - Lucas, St. Agnesstraat 1, 4931 BH Geertruidenberg. Ter attentie.
-          mevr. N. Lankhaar - van Zelst, Burchtplein 2-A36, 4931 DM Geertruidenberg. Sterkte.

Een kaart gaat naar:
-          fam. Araskalaei, Ravelijn 66,4931 VK Geertruidenberg. Ter bemoediging.
-         fam. Quaak – Kloet, De Bossen 11, 4941 JS, Raamsdonksveer. Condoleance en bemoe-                                diging.                       

Bloemendienst: mevr. R. Broeders en Ouderling/diaken.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar. Alleen samen met elkaar kunnen we de opdracht van de Goede Herder om de zorg voor elkaar en de lofzang tot eer van God gaande te houden volbrengen.

MEDEDELINGEN
Vacatures kerkenraad
Hoewel er enkele positieve ontwikkelingen zijn, zijn we nog steeds dringend op zoek naar invulling van diverse vacatures in de kerkenraad. Graag willen we u verzoeken mee te denken of bij u zelf te rade te gaan. Denk niet te snel “dat kan ik niet” of “ik ben niet geschikt”, maar “wat kan ik bijdragen aan onze gemeente?”  Wilt u informatie over het kerkenraadswerk en de vacatures neem gerust contact op met de scriba of met: ouderling dhr. Jaco Vleugel  (vleugelj@ziggo.nl, tel. 06-18095077), diaken dhr. Wim Roose (wim.roose@kpnmail.nl, tel. 06- 30014877), kerkrentmeester mevr. Thosha van der Maas (t.vandermaas@outlook.com, tel. 06- 10062125)

Begroting 2024 ter inzage
In de kerkenraadsvergadering van 9 oktober 2023 heeft de kerkenraad, onder voorbehoud van instemming van de gemeente, de begroting van het college van kerkrentmeesters en de begroting van de diaconie over het jaar 2024 goedgekeurd. Beide begrotingen liggen twee weken ter inzage voor gemeenteleden en kunt u opvragen bij de scriba. scribaat@pkngeertruidenberg.nl

PCOB-Raamsdonksveer
Hartelijk dank voor uw stem op de PCOB van de Rabo Clubsupport. Wij mochten het mooie bedrag van
€ 243,72 ontvangen voor ons bestedingsdoel: een reisje met een mindervalide touringcar.
Nogmaals dank namens het bestuur van de PCOB.

DIaconaal nieuws
Voor de collecte van 15 oktober 2023 met als bestemming Noodhulp slachtoffers in Marokko en Libië ontvingen wij via de bank en SKG tot en met vrijdag 20 oktober  2023 Euro  470,10. Dit bedrag is inclusief giften (2 x € 100 en 1 x € 200) en de telling van de collecten in de kerkzaal. Ook ontvingen wij een gift van euro 100,00 voor collecten in de komende maand en een gift van euro 75,00 voor de Voedselbankactie.
Hartelijk dank aan alle gulle gevers!

Diaconale collecte zondag 22 oktober 2023, Werelddiaconaat Indonesië
“Sterke vrouwen in de kerk”
Lokale kerken op Papoea, Indonesië spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Training hiervoor op gebied van voeding, gezondheid, maatschappelijke ontwikkeling wordt in samenwerking met de kerk op Papoea ondersteunt.

Doorlopende actie voor de lokale deelnemers in de Voedselbank
“Twee halen ÉÉN betalen!”
U kent ze vast wel deze acties bij supermarkten of drogisterijen. Maar ja, je hebt er eigenlijk maar één nodig dus wat te doen… Aanschaffen, meenemen en achter in de kerk deponeren dan zorgen wij dat ze op de goede plek komen, doet u mee?
Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl. Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
Alle gulle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.

Niemand kan iedereen helpen,
maar iedereen kan iemand helpen.


Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

 

terug
 

Agenda

Geertruidskerk

zo 14 jul 2024 om 9.30 uur

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 16 jul 2024 om 19.45 uur

Mauritsstaete

vr 19 jul 2024 om 10.45 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl