Zondagsbrief 5 november 2023

Zondagsbrief 5 november  2023

Kerkdiensten

 

Datum Zondag 5 november
Koffiedrinken na de dienst
19.00 uur Sing in
Zondag 12 november
Plaats Emmakerk Emmakerk
Tijd 9.30 uur 9.30 uur
Voorganger ds. J. van den Hout ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst mevr. H. Blonk dhr. J. Vleugel
Diaken van dienst mevr. H. Romijn dhr. W. van den Berg
Kerkrentmeester dhr. C. de Rooij dhr. P. Knaap
Welkom (bij de deur) dhr. W. van den Berg mevr. C. van Noorloos
Collecten Inzameling goederen Voedselbank
1e Colombia
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
1e Werelddiaconaat Libanon
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
Lector mevr. J. Oosterveen mevr. M. van der Waal
Organist dhr. M. van der Sluijs dhr. J. Blankers
Autodienst dhr. C. de Rooij, tel. 06-51641132 (b.g.g. 520619 of 06-11206140) mevr. F. Pruijssers, tel. 514859 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)
Bloemendienst mevr. J. Houben
Ouderling / Diaken
mevr. D. Molewijk
Ouderling / Diaken

Uitzending diensten
De diensten worden live via SLOG in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401; Delta Kanaal 12). Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”. De dienst uit de Emmakerk wordt ‘s avonds om 19.00 uur uitgezonden in audio op slogfm.
Vanavond om 19.00 uur een Sing in in de Emmakerk.

Geef uw gebedspunten door!”
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar, LEEF MEE!
Mevr. N. Wervers - den Hartogh, Touwbaan 17, 4941LT Raamsdonksveer, is weer thuisgekomen uit De Slotjesveste te Oosterhout.

Mevr. M. v.d. Weerd, Brandestraat 6, 4931AW Geertruidenberg, is thuisgekomen uit het ziekenhuis.

Laten we elkaar niet vergeten. We worden als gemeente door de Heer van de kerk geroepen om met elkaar mee te leven en voor elkaar te bidden. Wat hebben we behoefte aan mensen die het voor elkaar opnemen, voorbede doen voor een ander! Gezegende week toegewenst!

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-    dhr. M. van der Stelt, Terreplein 88, 4931 DL Geertruidenberg. Beterschap.
-    fam. Stekelenburg - de Jong, Beatrixlaan 34, 4941 JJ Raamsdonksveer. Gefeliciteerd          met hun 55-jarig huwelijksjubileum.
Bloemendienst: mevr. J. Houben en Ouderling/diaken.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar. Alleen samen met elkaar kunnen we de opdracht van de Goede Herder om de zorg voor elkaar en de lofzang tot eer van God gaande te houden volbrengen.

MEDEDELINGEN
 PCOB-Raamsdonksveer
Uitnodiging voor de ledenmiddag op donderdag 9 november van 14.00-16.00 uur in “De Brug”. Uitgenodigd is dhr. Peter van Beek, directeur van het Biesbosch museumeiland in Werkendam. Hij gaat een lezing geven over Nationaal Park De Bieschbosch. Over vroegere tijden en de hedendaagse ontwikkelingen.
Gasten zijn ook van harte welkom.
Namens het bestuur PCOB

Kerstkaarten verkoop
Evenals voorgaande jaren hebben de dames van de Crea weer allerlei mooie kerstkaarten gemaakt, die wij dus ook graag willen verkopen. Vanaf heden kunt u elke zaterdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur in de schakel de kaarten kopen €1.50 p.st.
Als u niet kunt komen, mag u ons ook bellen en komen wij even langs.
Dus bel gerust naar:
Ciska Pruijssers.                                     0162-514859
Ria Olivier.                                                     0162-693453

Vacatures kerkenraad
Hoewel er enkele positieve ontwikkelingen zijn, zijn we nog steeds dringend op zoek naar invulling van diverse vacatures in de kerkenraad. Graag willen we u verzoeken mee te denken of bij u zelf te rade te gaan. Denk niet te snel “dat kan ik niet” of “ik ben niet geschikt”, maar “wat kan ik bijdragen aan onze gemeente?”  Wilt u informatie over het kerkenraadswerk en de vacatures neem gerust contact op met de scriba of met: ouderling dhr. Jaco Vleugel  (vleugelj@ziggo.nl, tel. 06-18095077), diaken dhr. Wim Roose (wim.roose@kpnmail.nl, tel. 06- 30014877), kerkrentmeester mevr. Thosha van der Maas (t.vandermaas@outlook.com, tel. 06- 10062125)

DIaconaal nieuws
Voor de collecte van 29 oktober 2023 met als bestemming Zendingsdienst Rwanda, Met zusters werken aan gezond(er)eten!, ontvingen we tot en met vrijdag 3 november 2023 euro 74,50. Dit bedrag is exclusief de collecte in de kerkzaal die tellen we in november. Verder ontvingen we naast de houdbare goederen, waarvoor onze dank ook nog euro 100,00 in contanten en collectebonnen voor deze actie. Ook ontvingen we nog een gift van euro 100 voor collecten in de komende maand. Hartelijk dank aan alle gulle gevers!

Dankdagactie zondag 5 november 2023
Traditiegetrouw zamelen we op dankdag en de daaropvolgende zondag houdbare goederen in voor de deelnemende gezinnen in de Voedselbank De Baronie in Raamsdonk, Raamsdonksveer en Geertruidenberg. Bedankt alvast voor het meedoen!

Diaconale collecte, zondag 5 november, Werelddiaconaat Colombia
Door Kerkinactie is een docent praktische theologie uitgezonden naar Colombia waar een jarenlang gewapend conflict vele mensen heeft getraumatiseerd. Haar taak is vooral toerusting van plaatselijke predikanten voor pastorale en diaconale taken. Deze collecte is bedoeld voor ondersteuning van deze uitzending.
Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl. Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
Alle gulle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.God ziet niet de grootheid van het werk,
maar de liefde waarmee het gemaakt is.


richten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:otheid van het werk,
Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

 

terug
 

Agenda

Sing-in

zo 03 mrt 2024 om 19.00 uur

Emmakerk

zo 03 mrt 2024 om 9.30 uur

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 05 mrt 2024 om 19.45 uur

Veertigdagenkalender

 

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl