Zondagsbrief 29 oktober 2023

Zondagsbrief 29 oktober  2023

Kerkdiensten

 

Datum Zondag 29 oktober
Zendingsdienst
Woensdag 1 november
Dankdagdienst
Zondag 5 november
19.00 uur Sing in
Plaats Emmakerk Emmakerk Emmakerk
Tijd 9.30 uur 19.30 uur 9.30 uur
Voorganger ds. J. van den Hout ds. J. van den Hout ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst mevr. G. Blankers mevr. C. van Noorloos mevr. H. Blonk
Diaken van dienst mevr. F. van den Hout dhr. E. Dommisse dhr. W. van den Berg
Kerkrentmeester dhr. P. Knaap dhr. A. Blom dhr. C. de Rooij
Welkom (bij de deur) dhr. P. Knaap mevr. G. Blankers dhr. W. van den Berg
Collecten 1e Rwanda
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
Dankdagcollecte
Inzameling goederen Voedselbank

 
Inzameling goederen Voedselbank
1e Zending Colombia
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
Lector dhr. W. van den Berg mevr. H. Weltevrede mevr. J. Oosterveen
Organist dhr. J. Blankers dhr. M. van der Sluijs dhr. M. van der Sluijs
Autodienst dhr. D. Schermers, tel. 06-22355651 (b.g.g. 520619 of 06-11206140) dhr. G. Knaap, tel. 520619 (b.g.g. 06-11206140) Dhr. C. de Rooij, tel. 06-51641132 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)
Bloemendienst mevr. A. Mulder
Ouderling / Diaken
  mevr. J. Houben
Ouderling / Diaken
Muzikale medewerking Cantorij o.l.v. Jacques Blankers    

Uitzending diensten
De diensten op 29 oktober en 5 november worden live via SLOG in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401; Delta Kanaal 12). Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”. De dienst uit de Emmakerk wordt ‘s avonds om 19.00 uur uitgezonden in audio op slogfm.

De dankdagdienst op woensdag 1 november wordt vanaf 19.20 uur uitgezonden op “kerkdienstgemist” en SLOG.

Op 5 november willen we een Sing in organiseren om 19.00 uur in de Emmakerk. U kunt verzoeknummers mailen naar jc.blankers@outlook.com voor a.s. donderdag 18.00 uur.

Geef uw gebedspunten door!”
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar, LEEF MEE!
Op 21 oktober is overleden ons gemeentelid mevr. Sija van Beek – Boer, de echtgenote van Catharinus van Beek, op de leeftijd van 79 jaar. Ze woonde op Molenstraat 33, 4944AB Raamsdonk. Op de rouwkaart staat de tekst: “Veilig in Jezus armen”, de familie is dankbaar voor alles wat God hen in Sija heeft gegeven, maar intens verdrietig om het gemis van een lieve vrouw, zorgzame moeder, schoonmoeder en liefdevolle zus, schoonzus, tante en oudtante. De dankdienst voor haar leven vond plaats op vrijdag 27 oktober, om 10.30 uur in de Lambertuskerk, Kerklaan 4, te Raamsdonk. We zullen in deze dienst Sija in stilte gedenken.

Laten we elkaar niet vergeten. We worden als gemeente door de Heer van de kerk geroepen om met elkaar mee te leven en voor elkaar te bidden. Wat hebben we behoefte aan mensen die het voor elkaar opnemen, voorbede doen voor een ander! Gezegende week toegewenst!

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          fam.  Dalmaijer – van der Hammen, Stadsweg 11 a 04 Geertruidenberg. Ter attentie.
-          fam. Blom – Blom, Burchtplein 2-A35, 4931 DM Geertruidenberg. Gefeliciteerd met             hun 60-jarig huwelijksjubileum.

Bloemendienst: mevr. A. Mulder en Ouderling/diaken.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar. Alleen samen met elkaar kunnen we de opdracht van de Goede Herder om de zorg voor elkaar en de lofzang tot eer van God gaande te houden volbrengen.

MEDEDELINGEN
Vacatures kerkenraad
Hoewel er enkele positieve ontwikkelingen zijn, zijn we nog steeds dringend op zoek naar invulling van diverse vacatures in de kerkenraad. Graag willen we u verzoeken mee te denken of bij u zelf te rade te gaan. Denk niet te snel “dat kan ik niet” of “ik ben niet geschikt”, maar “wat kan ik bijdragen aan onze gemeente?”  Wilt u informatie over het kerkenraadswerk en de vacatures neem gerust contact op met de scriba of met: ouderling dhr. Jaco Vleugel  (vleugelj@ziggo.nl, tel. 06-18095077), diaken dhr. Wim Roose (wim.roose@kpnmail.nl, tel. 06- 30014877), kerkrentmeester mevr. Thosha van der Maas (t.vandermaas@outlook.com, tel. 06- 10062125)

DIaconaal nieuws
Voor de collecte van 22 oktober 2023 met als bestemming Werelddiaconaat Indo- nesië, Sterke vrouwen in de kerk”, ontvingen wij tot en met vrijdag 27 oktober 2023 euro 171,50. Dit bedrag is exclusief de collecte in de kerkzaal die tellen we in november.
Hartelijk dank aan alle gulle gevers!

Dankdagactie woensdag 1 november en zondag 5 november 2023
Traditiegetrouw zamelen we op dankdag en de daaropvolgende zondag houdbare goederen in voor de deelnemende gezinnen in de Voedselbank De Baronie in Raamsdonk, Raamsdonksveer en Geertruidenberg. Bedankt alvast voor het meedoen!

Diaconale collecte, zondag 22 oktober 2023, Zendingsdienst Rwanda
“Met zusters werken aan gezond(er) eten!”
Zo’n 70 procent van de bevolking in het dichtbevolkte Rwanda leeft van de landbouw. Door gebrek aan grond kunnen veel mensen nauwelijks rondkomen.
De Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen veeteelt en helpen bij het verbouwen van groenten met moderne landbouwtechnieken. Na de training is er nog een tijd begeleiding in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hierdoor hun kinderen gezonde voeding geven.

Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
Alle gulle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.


Waar de mens telt, telt het getal niet;
en waar het getal telt, telt de mens niet.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

 

terug
 

Agenda

Sing-in

zo 03 mrt 2024 om 19.00 uur

Emmakerk

zo 03 mrt 2024 om 9.30 uur

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 05 mrt 2024 om 19.45 uur

Veertigdagenkalender

 

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl