Zondagsbrief 12 november 2023

Zondagsbrief 12 november  2023

Kerkdiensten

 

Datum Zondag 12 november Zondag 19 november
Koffiedrinken na de dienst
Plaats Emmakerk Emmakerk
Tijd 9.30 uur 9.30 uur
Voorganger ds. J. van den Hout ds. G. van der Linden
Ouderling van dienst dhr. J. Vleugel mevr. H. Blonk
Diaken van dienst dhr. W. van den Berg dhr. W. Roose
Kerkrentmeester dhr. P. Knaap mevr. T. van der Maas
Welkom (bij de deur) mevr. C. van Noorloos mevr. T. van der Maas
Collecten 1e Werelddiaconaat Libanon
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
1e Hulp kinderen Oekraine
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
Lector mevr. M. van der Waal mevr. T. van der Maas
Organist dhr. J. Blankers dhr. M. van der Sluijs
Autodienst mevr. F. Pruijssers, tel. 514859 (b.g.g. 520619 of 06-11206140) dhr. W. Roose, tel. 06-30014877
(b.g.g. 520619 of 06-11206140)
Bloemendienst mevr. D. Molewijk
Ouderling / Diaken
mevr. G. Knaap
Ouderling / Diaken

Uitzending diensten
De diensten worden live via SLOG in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401; Delta Kanaal 12). Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”. De dienst uit de Emmakerk wordt ‘s avonds om 19.00 uur uitgezonden in audio op slogfm.

Geef uw gebedspunten door!”
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar, LEEF MEE!
Dhr. E. Boekholt, Ziederijsingel 21, 4942 VK Raamsdonksveer, is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Hij zal voor nader onderzoek nog wel naar Tilburg moeten.

Laten we elkaar niet vergeten. We worden als gemeente door de Heer van de kerk geroepen om met elkaar mee te leven en voor elkaar te bidden. Wat hebben we behoefte aan mensen die het voor elkaar opnemen, voorbede doen voor een ander! Gezegende week toegewenst!

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          mevr. F. van de Weerd, Brandestraat 6, 4931 AW Geertruidenberg. Beterschap.
-          dhr. E. Boekholt, Ziederijsingel 21, 4942 VK Raamsdonksveer. Beterschap.
Bloemendienst: mevr. D. Molewijk en Ouderling/diaken.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar. Alleen samen met elkaar kunnen we de opdracht van de Goede Herder om de zorg voor elkaar en de lofzang tot eer van God gaande te houden volbrengen.

MEDEDELINGEN
A.s. woensdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur Bijbelleeskring
Komende woensdagmorgen komt de bijbelleeskring weer samen in De Brug.
We lezen dan met alle deelnemers een stukje uit de bijbel en bespreken met elkaar, wat dit bijbeldeel ons vandaag de dag te zeggen kan hebben.
Als voorbereiding voor a.s. woensdagmorgen, kan thuis al gelezen worden: Deuteronomium 34: 1 tot en met 10. U/jij bent van harte welkom.
Namens ds. Jos van den Hout en Marijke van der Waal

Kerstkaarten verkoop
Evenals voorgaande jaren hebben de dames van de Crea weer allerlei mooie kerstkaarten gemaakt, die wij dus ook graag willen verkopen. Vanaf heden kunt u elke zaterdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur in de schakel de kaarten kopen €1.50 p.st.
Als u niet kunt komen, mag u ons ook bellen en komen wij even langs.
Dus bel gerust naar:
Ciska Pruijssers.         0162-514859
Ria Olivier.                 0162-693453

Kerstmarkt
Ook dit jaar is er weer een Kerstmarkt. Er worden o.a. kerststukjes, vogelvoer en iets lekkers verkocht. Op woensdag 13 december kunt van 10.00 – 20.00 uur en op donderdag 14 december van 10.00 – 12.00 uur terecht in de Schakel. Noteer deze data alvast in uw agenda.

Vacatures kerkenraad
Hoewel er enkele positieve ontwikkelingen zijn, zijn we nog steeds dringend op zoek naar invulling van diverse vacatures in de kerkenraad. Graag willen we u verzoeken mee te denken of bij u zelf te rade te gaan. Denk niet te snel “dat kan ik niet” of “ik ben niet geschikt”, maar “wat kan ik bijdragen aan onze gemeente?” Wilt u informatie over het kerkenraadswerk en de vacatures neem gerust contact op met de scriba of met: ouderling dhr. Jaco Vleugel  (vleugelj@ziggo.nl, tel. 06-18095077), diaken dhr. Wim Roose (wim.roose@kpnmail.nl, tel. 06- 30014877), kerkrentmeester mevr. Thosha van der Maas (t.vandermaas@outlook.com, tel. 06- 10062125)

DIaconaal nieuws
Voor de collecte van 5 november  2023 met als bestemming Werelddiaconaat Colombia ontvingen we tot en met vrijdag 10 november 2023 euro 72,50. Dit bedrag is exclusief de collecte in de kerkzaal die tellen we later in november. Verder ont-vingen we naast de geweldige hoeveelheid houdbare goederen, waarvoor onze dank ook nog giften van 70, 15 en 10 euro voor de dankdagactie vooor de voedselbank afdeling Geertrui- denberg. Hartelijk dank aan alle gulle gevers!

Diaconale collecte, zondag 12 november, Werelddiaconaat Libanon
Bourj Hammoud is een dichtbevolkte, arme wijk in Beiroet. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid en geweld ontnemen jongeren elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie ondersteunt het werk van jongerencentrum Manara (Manara betekent “Licht” en is zowel een jongens als meisjes naam in Arabië). Zij bieden onder meer huiswerkbegeleiding, examentraining, psychosociale hulp, vak trainingen maar ook gewoon de mogelijkheid voor ontspannen ontmoeting!
Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl. Hartelijk dank!

Bedankt namens de deelnemende gezinnen in de Voedselbank Geertruidenberg!
Naast de inzameling rond Dankdag blijft het altijd mogelijk om houdbare goederen in de bak achter in de kerk te deponeren! Een van de diakenen zorgt dan dat deze op de bestemde plaats terechtkomen!
Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
Alle gulle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.

Gebruik je hoofd om jezelf te sturen,
gebruik je hart om anderen te sturen.


Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

 

terug
 

Agenda

Geertruidskerk

zo 14 jul 2024 om 9.30 uur

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 16 jul 2024 om 19.45 uur

Mauritsstaete

vr 19 jul 2024 om 10.45 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl