Zondagsbrief 19 november 2023

Zondagsbrief 19 november  2023

Kerkdiensten

 

Datum Zondag 19 november
Koffiedrinken na de dienst
Zondag 26 november
Laatste dienst kerkelijk jaar
Gedenken overledenen
Plaats Emmakerk Emmakerk
Tijd 9.30 uur 9.30 uur
Voorganger ds. G. van der Linden ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst mevr. H. Blonk mevr. H. Blonk
Diaken van dienst dhr. W. Roose dhr. H. Houben
Kerkrentmeester mevr. T. van der Maas dhr. A. Blom
Welkom (bij de deur) mevr. T. van der Maas dhr. H. Houben
Collecten 1e Hulp kinderen Oekraine
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
1e Pastoraat
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
Lector mevr. T. van der Maas mevr. M. Leusink
Organist dhr. M. van der Sluijs dhr. J. Blankers
Autodienst dhr. W. Roose, tel. 06-30014877 (b.g.g. 520619 of 06-11206140) dhr. G. Knaap, tel. 520619 (b.g.g. 06-11206140)
Bloemendienst mevr. G. Knaap
Ouderling / Diaken
mevr. J. Verschoor
Ouderling / Diaken
Muzikale medewerking   Joyce en Mark

Uitzending diensten
De diensten worden live via SLOG in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401; Delta Kanaal 12). Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”. De dienst uit de Emmakerk wordt ‘s avonds om 19.00 uur uitgezonden in audio op slogfm.

Geef uw gebedspunten door!”
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar, LEEF MEE!
Laten we elkaar niet vergeten. We worden als gemeente door de Heer van de kerk geroepen om met elkaar mee te leven en voor elkaar te bidden. Wat hebben we behoefte aan mensen die het voor elkaar opnemen, voorbede doen voor een ander! Gezegende week toegewenst!

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          fam. Snoek – Treffers, Beatrixlaan 52a 4941 JJ Raamsdonksveer. Gefeliciteerd met             hun 65-jarig huwelijksjubileum.
-          fam. Nouwen – Dekker, Lindonklaan 21, 4942 BH Raamsdonksveer. Ter attentie.

Een kaart gaat naar:
-          fam. van der Straten, Kuiperspolderke 25, 4944 BZ Raamsdonk. Gefeliciteerd met hun 40-jarig huwe     lijksjubileum.

Bloemendienst: mevr. G. Knaap en Ouderling/diaken.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar. Alleen samen met elkaar kunnen we de opdracht van de Goede Herder om de zorg voor elkaar en de lofzang tot eer van God gaande te houden volbrengen.

MEDEDELINGEN
Kerstkaarten verkoop
Evenals voorgaande jaren hebben de dames van de Crea weer allerlei mooie kerstkaarten gemaakt, die wij dus ook graag willen verkopen. Vanaf heden kunt u elke zaterdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur in de schakel de kaarten kopen €1.50 p.st.
Als u niet kunt komen, mag u ons ook bellen en komen wij even langs.
Dus bel gerust naar: Ciska Pruijssers, tel. 0162-514859 of Ria Olivier, tel. 0162-693453

Kerstmarkt
Ook dit jaar is er weer een Kerstmarkt. Er worden o.a. kerststukjes, vogelvoer en iets lekkers verkocht. Op woensdag 13 december kunt van 10.00 – 20.00 uur en op donderdag 14 december van 10.00 – 12.00 uur terecht in de Schakel. Noteer deze data alvast in uw agenda.

Vacatures kerkenraad
Hoewel er enkele positieve ontwikkelingen zijn, zijn we nog steeds dringend op zoek naar invulling van diverse vacatures in de kerkenraad. Graag willen we u verzoeken mee te denken of bij u zelf te rade te gaan. Denk niet te snel “dat kan ik niet” of “ik ben niet geschikt”, maar “wat kan ik bijdragen aan onze gemeente?” Wilt u informatie over het kerkenraadswerk en de vacatures neem gerust contact op met de scriba of met: ouderling dhr. Jaco Vleugel  (vleugelj@ziggo.nl, tel. 06-18095077), diaken dhr. Wim Roose (wim.roose@kpnmail.nl, tel. 06- 30014877), kerkrentmeester mevr. Thosha van der Maas (t.vandermaas@outlook.com, tel. 06- 10062125)

DIaconaal nieuws
Voor de collecte van 12 november  2023 met als bestemming Werelddiaconaat Liba- non ontvingen we tot en met vrijdag 17 november 2023 euro 206,15. Ook ontvingen we een gift van 25 euro voor de collecten in de komende maand.
Hartelijk dank aan alle gulle gevers!

Diaconale collecte, zondag 19 november, Hulp aan kinderen in Oekraïne!
Veiligheid, stabiliteit en indien nodig psychosociale hulp dat is wat Kerk in Actie wil bieden aan kinderen in Oekraïne! Via lokale kerken in het hele land wordt hulp geboden in de vorm van: een veilige plek om te spelen, je verhaal kwijt te kunnen, even opwarmen nu de winter komt, voedselpakketten en kleding en ook hulp bij herstel van beschadigde schoolgebouwen. Onze hulp is nog steeds hard nodig! Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl. Hartelijk dank!

Houdbare goederen voor de Voedselbank Geertruidenberg
Naast de inzameling rond Dankdag en Biddag blijft het altijd mogelijk om houdbare goederen in de bak achter in de kerk te deponeren! Een van de diakenen zorgt dan dat deze op de bestemde plaats terechtkomen!
Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl. Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
Alle gulle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

 

terug
 

Agenda

Sing-in

zo 03 mrt 2024 om 19.00 uur

Emmakerk

zo 03 mrt 2024 om 9.30 uur

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 05 mrt 2024 om 19.45 uur

Veertigdagenkalender

 

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl