Zondagsbrief 26 november 2023

Zondagsbrief 26 november  2023

Kerkdiensten

 

Datum Zondag 26 november
Laatste dienst kerkelijk jaar
Gedenken overledenen
Zondag 3 december
1e Advent
Plaats Emmakerk Emmakerk
Tijd 9.30 uur 9.30 uur
Voorganger ds. J. van den Hout ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst mevr. H. Blonk mevr. C. van Noorloos
Diaken van dienst dhr. H. Houben mevr. F. van den Hout
Kerkrentmeester dhr. A. Blom dhr. C. de Rooij
Welkom (bij de deur) dhr. H. Houben mevr. H. Blonk
Collecten 1e Pastoraat
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
1e Oeganda
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
Lector mevr. M. Leusink mevr. W. Vreeken
Organist dhr. J. Blankers dhr. M. van der Sluijs
Autodienst dhr. G. Knaap, tel. 520619 (b.g.g. 06-11206140) dhr. J. Molewijk, tel. 06-22355651 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)
Bloemendienst mevr. J. Verschoor
Ouderling / Diaken
Ouderling / Diaken
Muzikale medewerking Joyce en Mark  

Gedenken overledenen
Welkom in de Emmakerk voor de viering van de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondag waarop wij allen gedenken die het afgelopen jaar zijn overleden in de kring van onze gemeente en allen met wie wij ons in liefde verbonden weten.

Uitzending diensten
De diensten worden live via SLOG in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401; Delta Kanaal 12). Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”. De dienst uit de Emmakerk wordt ‘s avonds om 19.00 uur uitgezonden in audio op slogfm.

Geef uw gebedspunten door!”
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar, LEEF MEE!
Laten we elkaar niet vergeten. We worden als gemeente door de Heer van de kerk geroepen om met elkaar mee te leven en voor elkaar te bidden. Wat hebben we behoefte aan mensen die het voor elkaar opnemen, voorbede doen voor een ander! Gezegende week toegewenst!

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          fam. Knook - Boelhouwers, Stadsweg 11 a 20, 4931 HV Geertruidenberg. Ter attentie.
-          mevr. van Harten - van der Boom, Lindonklaan 165, 4942 BS Raamsdonksveer. Ter                         attentie.
Bloemendienst: mevr. J. Verschoor en Ouderling/diaken.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar. Alleen samen met elkaar kunnen we de opdracht van de Goede Herder om de zorg voor elkaar en de lofzang tot eer van God gaande te houden volbrengen.

MEDEDELINGEN
Inzameling goederen.
Wij willen u er graag aan herinneren dat u op iedere laatste zaterdag van de maand uw goederen kunt afleveren. Dat is dus op zaterdag 25 november (dus als u dit leest: vandaag of -wellicht- gisteren). Let erop dat vanwege de Kerstdagen er eind december geen inname is. U bent weer hartelijk welkom tussen 10:00 – 12:00 uur. De goederen kunt u afgeven op het pleintje naast de Emmakerk. De opbrengst is volledig voor de kerk. Goederen die wij wegens plaatsgebrek niet kunnen ontvangen zijn groot meubilair als fauteuils, bankstellen, tafels, kasten, ledikantjes, auto-kinderstoeltjes, koffers, televisietoestellen, computerschermen en computers. Maar ook videobanden, helmen, plastic bakken, onderkleding, badpakken, gordijnen, dekens, kussens en andere incourante goederen zoals oude schoenen of verouderde kleding hoeft u niet bij ons af te leveren. Deze goederen zijn echt nauwelijks te verkopen. Wij vragen u vriendelijk om deze niet-verkoopbare goederen zelf af te voeren naar de gemeentelijke stortplaats. De contactpersonen van de organisatie zijn Wil Vleugel, telefoonnummer 06-34037914 (ook op WhatsApp), met als e-mailadres wilvleugel@hotmail.com en/of Wilma Heijblom, telefoonnummer 0162-520830 met als e-mailadres wilmaheijblom66@gmail.com.

Adventskalender 2023
Voor al die mensen die graag een gratis Adventskalender 2023 van de Protestantse Kerk in Nederland willen ontvangen, als voorbereiding op Kerst, ga dan naar:
https://petrus.protestantsekerk.nl/nieuws/nieuw-bestel-de-petrus-adventskalender
Je komt dan automatisch op de site, waar je Naam en Adres in kunt vullen, zodat de gratis adventskalender naar je toe kan worden gestuurd.

Kerstkaarten verkoop
Evenals voorgaande jaren hebben de dames van de Crea weer allerlei mooie kerstkaarten gemaakt, die wij dus ook graag willen verkopen. Vanaf heden kunt u elke zaterdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur in de schakel de kaarten kopen €1.50 p.st.
Als u niet kunt komen, mag u ons ook bellen en komen wij even langs.
Dus bel gerust naar: Ciska Pruijssers, tel. 0162-514859 of Ria Olivier, tel. 0162-693453

Kerstmarkt
Ook dit jaar is er weer een Kerstmarkt. Er worden o.a. kerststukjes, vogelvoer en iets lekkers verkocht. Op woensdag 13 december kunt van 10.00 – 20.00 uur en op donderdag 14 december van 10.00 – 12.00 uur terecht in de Schakel. Noteer deze data alvast in uw agenda.

Vacatures kerkenraad
Hoewel er enkele positieve ontwikkelingen zijn, zijn we nog steeds dringend op zoek naar invulling van diverse vacatures in de kerkenraad. Graag willen we u verzoeken mee te denken of bij u zelf te rade te gaan. Denk niet te snel “dat kan ik niet” of “ik ben niet geschikt”, maar “wat kan ik bijdragen aan onze gemeente?”
Wilt u informatie over het kerkenraadswerk en de vacatures neem gerust contact op met de scriba of met: ouderling dhr. Jaco Vleugel  (vleugelj@ziggo.nl, tel. 06-18095077), diaken dhr. Wim Roose (wim.roose@kpnmail.nl, tel. 06- 30014877), kerkrentmeester mevr. Thosha van der Maas (t.vandermaas@outlook.com, tel. 06- 10062125)

DIaconaal nieuws
Voor de collecte van 19 november  2023 met als bestemming Hulp aan kinderen in Oekraïne! ontvingen we tot en met vrijdag 24 november 2023 Euro 65,00 Dit bedrag is exclusief de collecte in de kerkzaal die later geteld zal worden.Ook ontvingen we een gift van 25 euro voor de Voedselbank (via CvK). Hartelijk dank aan alle gulle gevers!

Diaconale collecte, zondag 26 november, Pastoraat “Met het oog op het einde”
De Protestantse kerk ondersteunt ook het pastorale werk in verpleeghuizen net als andere pastorale vormen buiten de kerk. Voor mensen in verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Een luisterend oor, en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn op deze plek onmisbaar.

Houdbare goederen voor de Voedselbank Geertruidenberg
Naast de inzameling rond Dankdag en Biddag blijft het altijd mogelijk om houdbare goederen in de bak achter in de kerk te deponeren! Een van de diakenen zorgt dan dat deze op de bestemde plaats terechtkomen!
Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl. Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
Alle gulle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.


God heeft ons niet geschapen
om ons te verlaten.


Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

 

terug
 

Agenda

Sing-in

zo 03 mrt 2024 om 19.00 uur

Emmakerk

zo 03 mrt 2024 om 9.30 uur

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 05 mrt 2024 om 19.45 uur

Veertigdagenkalender

 

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl