Zondagsbrief 3 december 2023

Zondagsbrief 3 december  2023

Kerkdiensten

 

Datum Zondag 3 december
1e Advent
Koffiedrinken na de dienst
Zondag 10 december
2e Advent
Viering Heilig Avondmaal
Plaats Emmakerk Emmakerk
Tijd 9.30 uur 9.30 uur
Voorganger ds. J. van den Hout ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst mevr. C. van Noorloos mevr. H. Blonk
Diaken van dienst mevr. F. van den Hout dhr. E. Dommisse
Kerkrentmeester dhr. C. de Rooij dhr. P. Knaap
Welkom (bij de deur) mevr. H. Blonk dhr. J. Vleugel
Collecten 1e Oeganda
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
1e Myanmar, kinderen in de knel
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
Lector mevr. W. Vreeken mevr. T. Blom
Organist dhr. M. van der Sluijs dhr. J. Blankers
Autodienst dhr. J. Molewijk, tel. 06-22355651 (b.g.g. 520619 of 06-11206140) dhr. C. de Rooij tel. 06-51641132  (b.g.g. 520619 of 06-11206140)
Bloemendienst mevr. A. Boekholt
Ouderling / Diaken
Mevr. A. van Veen
Ouderling / Diaken
Muzikale medewerking   Cantorij o.l.v. mevr. Ineke Willems

Diensten met Advent en Kerst. Thema: “GA MEE”
Het thema van deze advent is ‘Ga mee!’ We worden uitgenodigd om samen op zoek en op pad te gaan naar Kerst. Als pelgrims met een doel.

Liturgische verbeelding 1ste advent
In de eerste adventsweek gaan we naar Bethlehem, het broodhuis. Een plek waar brood te vinden is voor Ruth en Naomi, en waar eeuwen later Jezus - het brood des Levens - geboren wordt.
Advent wijst vooruit. Daarom gebruiken we in deze weken vier wegwijzers. De wegwijzer van deze zondag is naar beneden gericht. De Mensenzoon zal van God gezonden zijn. De guirlande is gemaakt van beukenblad en beukennootjes. Als je onder zo’n machtige beuk doorloopt voel je je klein en nietig. De beuk verbindt de aarde met de hemel.
De dagtekst is: Dan zal men de Mensenzoon zien komen. (Marcus 13: 26)

Uitzending diensten
De diensten worden live via SLOG in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401; Delta Kanaal 12). Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”. De dienst uit de Emmakerk wordt ‘s avonds om 19.00 uur uitgezonden in audio op slogfm.

Geef uw gebedspunten door!”
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar, LEEF MEE!
Mevr. C.A. Knoop – van Altena, Rietaak 4, 4941 RL Raamsdonksveer, loopt in verband met een ontsteking aan haar voet in het gips. We hopen en bidden op een voorspoedig herstel in de komende tijd.

De kinderen en kleinkinderen van dhr. Cor Bos laten ons weten, dat ze, verdrietig maar dankbaar en met mooie herinneringen aan zijn leven, afscheid moesten nemen van onze lieve vader, schoonvader en opa, op zaterdag 25 november 2023, weduwnaar van Addy Bos – de Bruin, op de leeftijd van 87 jaar. Hij is de ruim een jaar geleden vanuit Oosterhout komen wonen in het Hoge Veer Bastion te Geertruidenberg.
Op de rouwbrief staan de woorden:  Prachtige jaren
                                                       niet treuren dat ze voorbijgingen.
                                                       Glimlachen dat ze er geweest zijn.

De crematieplechtigheid vond plaats op zaterdag 2 december te Vlijmen-Nieuwkuijk.
Laten we Cor Bos in een moment van stilte gedenken.

Laten we elkaar niet vergeten. We worden als gemeente door de Heer van de kerk geroepen om met elkaar mee te leven en voor elkaar te bidden. Wat hebben we behoefte aan mensen die het voor elkaar opnemen, voorbede doen voor een ander! Gezegende week toegewenst!

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          dhr. C van Beek, Molenstraat 33, 4944 AB Raamsdonk. Ter bemoediging.
-          dhr. E. Weima, van Someren Downerlaan 60, 4908 DZ Oosterhout. Ter attentie.

Een kaart gaat naar:
-          fam. A. Verduijn, Brejaartstraat 35, 4941 GR Raamsdonksveer. Gefeliciteerd met hun 40-jarig huwelijksjubileum.

Bloemendienst: mevr. A. Boekholt en Ouderling/diaken.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar. Alleen samen met elkaar kunnen we de opdracht van de Goede Herder om de zorg voor elkaar en de lofzang tot eer van God gaande te houden volbrengen.

MEDEDELINGEN
Oproep: Gastvrouw/Gastheer worden.
Als kerk vinden we het belangrijk om gastvrij te zijn. Daarom staat er iedere zondag iemand bij de ingang om de bezoekers te begroeten en eventueel wegwijs te maken in onze kerk. Ook kan dan eventueel nog iets doorgegeven worden aan de dominee, of iemand anders van de kerkenraad.
Omdat de bemensing van de kerkenraad minder wordt doen we een oproep aan de gemeenteleden om u op te geven als gastvrouw of gastheer. Als het lukt om voldoende mensen te vinden, bent u maar eens in de vier a vijf weken aan de beurt.
Graag uw reactie naar Corrie van Noorloos, c.v.nl-gr@ziggo.nl of  iemand anders van de kerkenraad.

Kerstkaarten verkoop
Evenals voorgaande jaren hebben de dames van de Crea weer allerlei mooie kerstkaarten gemaakt, die wij dus ook graag willen verkopen. Vanaf heden kunt u elke zaterdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur in de schakel de kaarten kopen €1.50 p.st.
Als u niet kunt komen, mag u ons ook bellen en komen wij even langs.
Dus bel gerust naar: Ciska Pruijssers, tel. 0162-514859 of Ria Olivier, tel. 0162-693453

Kerstmarkt
Ook dit jaar is er weer een Kerstmarkt. Er worden o.a. kerststukjes, vogelvoer en iets lekkers verkocht. Op woensdag 13 december kunt van 10.00 – 20.00 uur en op donderdag 14 december van 10.00 – 12.00 uur terecht in de Schakel. Noteer deze data alvast in uw agenda.

Vacatures kerkenraad
Hoewel er enkele positieve ontwikkelingen zijn, zijn we nog steeds dringend op zoek naar invulling van diverse vacatures in de kerkenraad. Graag willen we u verzoeken mee te denken of bij u zelf te rade te gaan. Denk niet te snel “dat kan ik niet” of “ik ben niet geschikt”, maar “wat kan ik bijdragen aan onze gemeente?”
Wilt u informatie over het kerkenraadswerk en de vacatures neem gerust contact op met de scriba of met: ouderling dhr. Jaco Vleugel  (vleugelj@ziggo.nl, tel. 06-18095077), diaken dhr. Wim Roose (wim.roose@kpnmail.nl, tel. 06- 30014877), kerkrentmeester mevr. Thosha van der Maas (t.vandermaas@outlook.com, tel. 06- 10062125)

DIaconaal nieuws
DIACONAAL NIEUWS ZONDAG 3 DECEMBER 2023
Voor de collecte van 26 november  2023 met als bestemming Pastoraat “Met het oog op het einde” ontvingen we tot en met vrijdag 1 december 2023 Euro 57,50  Dit bedrag is exclusief de collecte in de kerkzaal die later geteld zal worden geteld.
Hartelijk dank aan alle gulle gevers!

Diaconale collecte, zondag 3 december, Adventscollecte Oeganda Kinderen in de knel
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Vaak zijn ze weggevlucht voor beroerde omstandigheden thuis.  Kerkinactie werkt samen met lokale organisaties om kinderen op te vangen en te herenigen met hun familie in hun geboortedorp. Daar zorgen ze dat kinderen weer naar school gaan of een vak kunnen leren.

Houdbare goederen voor de Voedselbank Geertruidenberg
Naast de inzameling rond Dankdag en Biddag  blijft het altijd mogelijk om houdbare goederen in de bak achter in de kerk te deponeren! Een van de diakenen zorgt dan dat deze op de bestemde plaats terechtkomen!
Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
Alle gulle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.

Waar geluk wordt niet minder
als men er anderen in laat delen.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

 

terug
 

Agenda

Sing-in

zo 03 mrt 2024 om 19.00 uur

Emmakerk

zo 03 mrt 2024 om 9.30 uur

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 05 mrt 2024 om 19.45 uur

Veertigdagenkalender

 

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl