Zondagsbrief 10 december 2023

Zondagsbrief 10 december  2023

Kerkdiensten

 

Datum Zondag 10 december
2e Advent
Viering Heilig Avondmaal
Zondag 17 december
3e Advent
Inloopdienst
Koffiedrinken na de dienst
Plaats Emmakerk Emmakerk
Tijd 9.30 uur 9.30 uur
Voorganger ds. J. van den Hout ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst mevr. H. Blonk dhr. J. Vleugel
Diaken van dienst dhr. E. Dommisse dhr. W. van den Berg
Kerkrentmeester dhr. P. Knaap dhr. A. Blom
Welkom (bij de deur) dhr. J. Vleugel dhr. A. Blom
Collecten 1e Myanmar, kinderen in de knel
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
1e Binnenlands diaconaat
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
Lector mevr. T. Blom dhr. W. van den Berg
Organist dhr. J. Blankers dhr. M. van der Sluijs
Autodienst dhr. C. de Rooij tel. 06-51641132  (b.g.g. 520619 of 06-11206140) mevr. F. Pruijssers tel. 514859
(b.g.g. 520619 of 06-11206140)
Bloemendienst mevr. A. van Veen
Ouderling / Diaken
mevr. C. van der Wiel
Ouderling / Diaken
Muzikale medewerking Cantorij o.l.v. mevr. Ineke Willems Joyce en Mark

Diensten met Advent en Kerst. Thema: “GA MEE”
Het thema van deze advent is: ‘Ga mee!’ We worden uitgenodigd om samen op zoek en op pad te gaan naar Kerst. Als pelgrims met een doel.

Liturgische verbeelding 2e advent
In deze tweede adventsweek pelgrimeren we op de weg van vrede en recht, in het spoor van de profeten en van Johannes de Doper. Ga mee! Je wordt uitgenodigd voor een pelgrimstocht en niet voor een toeristisch tochtje. Een lange en zware tocht door kaal en onherbergzaam land. Johannes, de voorloper van Jezus, roept zijn volgelingen op zich aan te sluiten bij de pelgrimsstoet. Johannes wordt wel de wegbereider van Jezus genoemd. Daarom wijst de pijl naar links. De guirlande is gemaakt van het blad van de levensboom, de Thuja. Het is een groenblijvende geurende boom, die de onsterfelijkheid symboliseert. Er is hoop voor de toekomst!
De tekst van vandaag is: 'Maak recht de weg van de Heer.' (Joh 1: 23)

Uitzending diensten
De diensten worden live via SLOG in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401; Delta Kanaal 12). Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”. De dienst uit de Emmakerk wordt ‘s avonds om 19.00 uur uitgezonden in audio op slogfm.

Geef uw gebedspunten door!”
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar, LEEF MEE!
Dhr. E. Boekholt, Ziederijsingel 21, 4942 VK Raamsdonksveer, is opgenomen in het Elisabeth Twee Ste- denziekenhuis te Tilburg, afd. G. Neurologie.

Laten we elkaar niet vergeten. We worden als gemeente door de Heer van de kerk geroepen om met elkaar mee te leven en voor elkaar te bidden. Wat hebben we behoefte aan mensen die het voor elkaar opnemen, voorbede doen voor een ander! Gezegende week toegewenst!

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          mevr. C. van Erk, Jan van Beekhof  22, 4941 MA Raamsdonksveer. Ter attentie.
-          mevr. C. A. Knoop - van Altena, Rietaak 4, 4941 RL Raamsdonksveer. Beterschap.

Een kaart gaat naar:
-   dhr. J. Lankhaar, Kanselierstraat 27, 4944 VZ Raamsdonk. Beterschap.

Bloemendienst: mevr. A. van Veen en Ouderling/diaken.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar. Alleen samen met elkaar kunnen we de opdracht van de Goede Herder om de zorg voor elkaar en de lofzang tot eer van God gaande te houden volbrengen.

MEDEDELINGEN
Rectificatie van het Kompas.
Op zondag 10 december a.s. verlenen Floris en Eva geen medewerking aan de kerkdienst, maar wel de Nieuwe Liedboek Cantorij o.l.v. Ineke Willems.

Aan de Inloopdienst van zondag 17 december a.s. wordt medewerking verleend door Mark en Joyce.

De ochtenddienst op zondag 24 december a.s. is net als de kerstavonddienst en de kerstochtenddienst in de Lambertuskerk.

Kerstviering Diaconie / PCOB
Zij die een uitnodiging hebben ontvangen voor de kerstviering van de diaconie / P.C.O.B. op donderdag 21 december kunnen zich opgeven t/m zondag 10 december bij de aangegeven adressen of achter in de kerk.

Oproep: Gastvrouw/Gastheer worden.
Als kerk vinden we het belangrijk om gastvrij te zijn. Daarom staat er iedere zondag iemand bij de ingang om de bezoekers te begroeten en eventueel wegwijs te maken in onze kerk. Ook kan dan eventueel nog iets doorgegeven worden aan de dominee, of iemand anders van de kerkenraad.
Omdat de bemensing van de kerkenraad minder wordt doen we een oproep aan de gemeenteleden om u op te geven als gastvrouw of gastheer. Als het lukt om voldoende mensen te vinden, bent u maar eens in de vier a vijf weken aan de beurt.
Graag uw reactie naar Corrie van Noorloos, c.v.nl-gr@ziggo.nl of iemand anders van de kerkenraad.

Kerstkaarten verkoop
Evenals voorgaande jaren hebben de dames van de Crea weer allerlei mooie kerstkaarten gemaakt, die wij dus ook graag willen verkopen. Vanaf heden kunt u elke zaterdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur in de schakel de kaarten kopen €1.50 p.st.
Als u niet kunt komen, mag u ons ook bellen en komen wij even langs.
Dus bel gerust naar: Ciska Pruijssers, tel. 0162-514859 of Ria Olivier, tel. 0162-693453

Kerstmarkt
Ook dit jaar is er weer een Kerstmarkt. Er worden o.a. kerststukjes, kerstkaarten, vogelvoer en iets lekkers verkocht. Op woensdag 13 december kunt van 10.00 – 20.00 uur en op donderdag 14 december van 10.00 – 12.00 uur terecht in de Schakel. Er wordt koffie en thee geschonken (tegen een kleine vergoeding).

Vacatures kerkenraad
Hoewel er enkele positieve ontwikkelingen zijn, zijn we nog steeds dringend op zoek naar invulling van diverse vacatures in de kerkenraad. Graag willen we u verzoeken mee te denken of bij u zelf te rade te gaan. Denk niet te snel “dat kan ik niet” of “ik ben niet geschikt”, maar “wat kan ik bijdragen aan onze gemeente?”

Wilt u informatie over het kerkenraadswerk en de vacatures neem gerust contact op met de scriba of met: ouderling dhr. Jaco Vleugel  (vleugelj@ziggo.nl, tel. 06-18095077), diaken dhr. Wim Roose (wim.roose@kpnmail.nl, tel. 06- 30014877), kerkrentmeester mevr. Thosha van der Maas (t.vandermaas@outlook.com, tel. 06- 10062125)

DIaconaal nieuws
Voor de collecte van 3 december 2023 met als bestemming Adventscollecte Oeganda Kinderen in de knel ontvingen we t/m vrijdag 9 december 2023 Euro 77,50. Dit bedrag is exclusief de collecte in de kerkzaal die later zal worden geteld.
Hartelijk dank aan alle gulle gevers!.

Diaconale collecte, zondag 10 december, Adventscollecte Myanmar Kinderen in de knel
Door langdurige gewapende conflicten zijn veel inwoners van dit Zuidoost-Aziatische land gevlucht naar Thailand. In het grensgebied worden kwetsbare kinderen en jongeren opgevangen en krijgen ze verzorging en scholing. Vooral kinderen zonder de juiste identiteitsdocumenten zijn extra kwetsbaar, hebben geen rechten en dan is de kans op uitbuiting en misbruik groot. Zij worden geholpen met het verkrijgen van een geboortebewijs.

Houdbare goederen voor de Voedselbank Geertruidenberg
Naast de inzameling rond Dankdag en Biddag  blijft het altijd mogelijk om houdbare goederen in de bak achter in de kerk te deponeren! Een van de diakenen zorgt dan dat deze op de bestemde plaats terechtkomen!
Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl Hartelijk dank!


Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.

Alle gulle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.Over het doel heen schieten is niet
zo erg als het doel niet bereiken.Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

 

terug
 

Agenda

Sing-in

zo 03 mrt 2024 om 19.00 uur

Emmakerk

zo 03 mrt 2024 om 9.30 uur

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 05 mrt 2024 om 19.45 uur

Veertigdagenkalender

 

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl