Zondagsbrief 17 december 2023

Zondagsbrief 17 december  2023

Kerkdiensten

 

Datum Zondag 17 december
3e Advent
Inloopdienst
Koffiedrinken na de dienst
Zondag 24 december
4e Advent
Ochtenddienst
Plaats Emmakerk Lambertuskerk
Tijd 9.30 uur 9.30 uur
Voorganger ds. J. van den Hout ds. A. de Ruiter
Ouderling van dienst dhr. J. Vleugel mevr. H. Blonk
Diaken van dienst dhr. W. van den Berg mevr. H. Romijn
Kerkrentmeester dhr. A. Blom dhr. C. de Rooij
Welkom (bij de deur) dhr. A. Blom mevr. H. Romijn
Collecten 1e Binnenlands diaconaat
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
1e Kinderen en jongeren (Kerstchallenge)
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
Lector dhr. W. van den Berg mevr. T. van der Maas
Organist dhr. J. Blankers dhr. M. van der Sluijs
Autodienst mevr. F. Pruijssers tel. 514859 (b.g.g. 520619 of 06-11206140) dhr. D. Schermers, tel. 519299 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)
Bloemendienst mevr. C. van der Wiel
Ouderling / Diaken
mevr. S. Dank
Ouderling / Diaken
Muzikale medewerking Joyce en Mark  
     
Datum Zondag 24 december
Kerstavonddienst
Maandag 25 december
Kerstochtenddienst
Plaats Lambertuskerk Lambertuskerk
Tijd 21.30 uur 9.30 uur
Voorganger ds. J. van den Hout ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst mevr. G. Blankers mevr. C. van Noorloos
Diaken van dienst dhr. H. Houben dhr. W. Roose
Kerkrentmeester mevr. T. van der Maas dhr. P. Knaap
Welkom (bij de deur) mevr. C. van Noorloos dhr. P. Knaap
Collecten 1e Kinderen in de knel
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
1e Kinderen in de knel
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
Lector mevr. H. Weltevrede mevr. W. Vreeken
Organist dhr. J. Blankers dhr. J. Blankers
Autodienst dhr. G. Knaap, tel. 519299 (b.g.g. 06-11206140) dhr. W. Roose, tel. 06-30014877 (b.g.g. 519299 of 06-11206140)
Bloemendienst    
Muzikale medewerking Koor Una Voce o.l.v. Anita van Ek Gospelkoor Chaverim o.l.v. Wim van Kuik

Diensten met Advent en Kerst. Thema: “GA MEE”
Het thema van deze advent is: ‘Ga mee!’ We worden uitgenodigd om samen op zoek en op pad te gaan naar Kerst. Als pelgrims met een doel.

Liturgische verbeelding 3e advent
In de derde adventsweek, bereiden we ons voor op de komst van Jezus. De uitnodiging klinkt uit de mond van Johannes. We zijn op weg naar een bruiloft. De leerlingen van Johannes zijn jaloers dat 'de man aan de overzijde van de Jordaan' meer dopelingen heeft dan hun meester. De reactie van Johannes is groots. 'Hij moet groter worden en ik kleiner.' Want hij is slechts de vriend van de bruidegom. En de bruid?  Dat zijn al degenen die de weg van de Heer rechtmaken, die zich inzetten voor het recht van God. De bruidegom komt hun tegemoet!
De wegwijzer wijst naar rechts. Dat is een hoopvolle toekomst met Jezus. Die toekomst wordt gesymboliseerd door de lichte kleuren van de guirlande. De grijze en witte kleuren van de kerrieplant, het IJslands mos, de jeneverbes en het coniferengroen verwijzen naar het komende feest.
Tekst van de dag is: Wie de bruid heeft is de bruidegom (Joh 3: 29)

Uitzending diensten
De diensten worden live via SLOG in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401; Delta Kanaal 12). Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”. De dienst uit de Emmakerk wordt ‘s avonds om 19.00 uur uitgezonden in audio op slogfm.

Geef uw gebedspunten door!”
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar, LEEF MEE!
Laten we elkaar niet vergeten. We worden als gemeente door de Heer van de kerk geroepen om met elkaar mee te leven en voor elkaar te bidden. Wat hebben we behoefte aan mensen die het voor elkaar opnemen, voorbede doen voor een ander! Gezegende week toegewenst!

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          fam. H.A. de Rooij – Pals, Helling 12, 4941 RK Raamsdonksveer. Gefeliciteerd met             hun 50-jarig huwelijksjubileum.
-          fam. C de Graaf – Mooring, Brahmsstraat 2, 4941 AG Raamsdonksveer. Gefeliciteerd             met hun 55-jarig huwelijksjubileum.

Bloemendienst: mevr. C. v d Wiel en Ouderling/diaken.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar. Alleen samen met elkaar kunnen we de opdracht van de Goede Herder om de zorg voor elkaar en de lofzang tot eer van God gaande te houden volbrengen.

MEDEDELINGEN
Rectificatie van het Kompas.
De ochtenddienst op zondag 24 december a.s. is net als de kerstavonddienst en de kerstochtenddienst in de Lambertuskerk.

Kerstviering Diaconie / PCOB
Donderdag 21 december 2023 is weer de jaarlijkse Kerstviering van Diaconie en PCOB in de kerk in de Emmastraat! Het thema dit jaar is: Een goede Engel is “Nooit weg”. De kerstviering is vanaf 15.00 uur ook te volgen via “kerkdienstgemist”.

DIaconaal nieuws
Voor de collecte van 10 december 2023 met als bestemming Adventscollecte Myanmar Kinderen in de knel ontvingen we tot en met vrijdag 15 december 2023 Euro 267,50  (inclusief een gift van euro 200,00 voor dit doel). Dit bedrag is exclusief de collecte in de kerkzaal die later zal worden geteld.
Hartelijk dank aan alle gulle gevers!

Diaconale collecte, zondag 17 december, Adventscollecte Binnenlands Diaconaat
“Hulp en perspectief voor mensen in Nederland zonder papieren”!
Mensen in Nederland zonder papieren (schatting 30.000 op dit moment) mogen niet werken en hebben geen rechten. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven om deze ongedocumenteerden, onder hen veel minderjarigen te helpen met advies en scholing zodat ze weer nieuwe perspectieven krijgen.

Houdbare goederen voor de Voedselbank Geertruidenberg
Naast de inzameling rond Dankdag en Biddag  blijft het altijd mogelijk om houdbare goederen in de bak achter in de kerk te deponeren! Een van de diakenen zorgt dan dat deze op de bestemde plaats terechtkomen!
Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.

Alle gulle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.Wie vandaag ergens blij over kan zijn,
moet niet tot morgen wachten.Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

 

terug
 

Agenda

Sing-in

zo 03 mrt 2024 om 19.00 uur

Emmakerk

zo 03 mrt 2024 om 9.30 uur

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 05 mrt 2024 om 19.45 uur

Veertigdagenkalender

 

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl