Zondagsbrief 24 december 2023

Zondagsbrief 24 december  2023

Kerkdiensten

 

Datum Zondag 24 december
4e Advent
Ochtenddienst
Zondag 24 december
Kerstavonddienst
Plaats Lambertuskerk Lambertuskerk
Tijd 9.30 uur 21.30 uur
Voorganger ds. A. de Riuter ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst mevr. H. Blonk mevr. G. Blankers
Diaken van dienst mevr. H. Romijn dhr. H. Houben
Kerkrentmeester dhr. C. de Rooij mevr. T. van der Maas
Welkom (bij de deur) mevr. H. Romijn mevr. C. van Noorloos
Collecten 1e Kinderen en jongeren (Kerstchallenge)
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
1e Kinderen in de knel
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
Lector mevr. H. Weltevrede mevr. T. van der Maas
Organist dhr. M. van der Sluijs dhr. J. Blankers
Autodienst dhr. D. Schermers, tel. 519299 (b.g.g. 520619 of 06-11206140) dhr. G. Knaap, tel. 519299 (b.g.g. 06-11206140)
Bloemendienst mevr. S. Dank
Ouderling / Diaken
 
Muzikale medewerking   Koor Una Voce o.l.v. Anita van Ek
Trompet: Pim van Veen en Harry van Avendonk
     
Datum Maandag 25 december
Kerstochtenddienst
Zondag 31 december
Oudejaarsdag
Plaats Lambertuskerk Emmakerk
Tijd 9.30 uur 9.30 uur
Voorganger ds. J. van den Hout ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst mevr. C. van Noorloos mevr. H. Blonk
Diaken van dienst dhr. W. Roose mevr. F. van den Hout
Kerkrentmeester dhr. P. Knaap dhr. A. Blom
Welkom (bij de deur) dhr. P. Knaap mevr. G. Blankers
Collecten 1e Kinderen in de knel
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
1e Mercy Ships
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
Lector mevr. W. Vreeken mevr. M. van der Waal
Organist dhr. J. Blankers dhr. J. Blankers
Autodienst dhr. W. Roose, tel. 06-30014877 (b.g.g. 519299 of 06-11206140) Dhr. J. Molewijk, tel. 06-22355651 (b.g.g. 519299 of 06-11206140)
Bloemendienst mevr. J. Oosterveen  
Muzikale medewerking Gospelkoor Chaverim o.l.v. Wim van Kuik  

-          Op zondag 31 december, Oudejaarsdag, is er ’s avonds geen dienst
-          Maandag 1 januari 2024, Nieuwjaarsdag, begint de dienst om 10.00 uur. Meer informatie over          deze    dienst vindt u in de zondagsbrief van volgende week.

Diensten met Advent en Kerst. Thema: “GA MEE”
Het thema van deze advent is: ‘Ga mee!’ We worden uitgenodigd om samen op zoek en op pad te gaan naar Kerst. Als pelgrims met een doel.

Liturgische verbeelding 4e advent
Probeer je eens in te denken dat jij Maria bent. Een tienermeisje uit Nazareth, verliefd op de jongen met wie ze binnenkort gaat trouwen. Op een dag komt er een vreemdeling haar huis binnen. Een engel, Gabriël. Wat hij zegt is ongelooflijk: zij, zal zwanger van een zoon zijn, die ze Jezus moet noemen, de zoon van de Allerhoogste, de koningszoon die op de troon van David zal zitten? Zij zwanger? Ze heeft geen omgang met een man. Het zal gebeuren, door de heilige Geest die haar 'zal overschaduwen'? Zou jij het geloven? Het lijkt te gek voor woorden. Toch gelooft Maria de woorden van de engel. Omdat ze de Heer wil dienen.
De wegwijzer wijst naar boven. Maria gelooft de engel, gelooft het verhaal van God. De kleuren van Maria zijn wit en blauw. Wit als symbool voor het reine en blauw als kleur van het hemelse. De guirlande is gemaakt van verschillende groene materialen met vruchten, zoals klimop met blauwe bessen en klimopbessen. De bessen symboliseren de vruchtbaarheid. Als Mariabloem is de cyclaam gebruikt. De bloem daarvan bloeit naar beneden en is daarmee symbolisch voor de dienstmaagd.
De dagtekst is: 'De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd' (Lucas 1:38)

Liturgische verbeelding – Kerstavonddienst — Ere zij God en vrede op aarde
In de kerstavonddienst omarmen we het nieuwgeboren Kerstkind, dat vrede op aarde brengen zal. Deze kerstavonddienst heeft dit jaar wel een heel bijzonder tintje. Zangvereniging Una Voce zal voor het laatst medewerking verlenen aan de dienst. Anita van Ek neemt afscheid in verband met de pensioengerechtigde leeftijd. Ook de leden van het koor komen op leeftijd. Het is mooi geweest! Naast het kerstevangelie zal de engelenzang centraal staan.
De wegwijzer wijst naar boven. Maria gelooft de engel, gelooft het verhaal van God. De kleuren van Maria zijn wit en blauw. Wit als symbool voor het reine en blauw als kleur van het hemelse. De guirlande is gemaakt van verschillende groene materialen met vruchten, zoals klimop met blauwe bessen en klimopbessen. De bessen symboliseren de vruchtbaarheid. Als Mariabloem is de cyclaam gebruikt. De bloem daarvan bloeit naar beneden en is daarmee symbolisch voor de dienstmaagd.

Liturgische verbeelding - Kerstmorgendienst
Stel je eens voor dat jij Jozef bent. Een man van koninklijke afkomst, een verre nakomeling van koning David. Je moet samen met je zwangere bijna-echtgenote van Nazaret naar Betlehem reizen. De stad waar hij vandaan komt. Het moet van de keizer van Rome. Jozef moet naar Bethlehem, dat is ook de geboortestad van koning David. Door jou - Jozef - moet ook je zwangere echtgenote op reis, als bijna-vrouw van. Hoogzwanger, met alle risico's van dien. Zou jij Jozef willen zijn? Hoe zou je je voelen? Toch is Jozef onmisbaar. Door hem krijgt het kerstkind koninklijke afkomst. Jezus is het koningskind, uit het geslacht van David. Met dank aan Gods Geest ... en aan Jozef!
De ster wijst ons de weg naar de plek waar de pasgeborene is, samen met Maria en Jozef. De ster is wit, in de guirlande komen gouden accenten en lichtjes om het feestelijke karakter te benadrukken. De vierpuntige ster verwijst naar alle windstreken. Van overal komen we samen bij het koningskind. Hoe feestelijk wil je het hebben.
De tekst van vandaag is: 'Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven' (Lucas 2: 4)

Uitzending diensten
De diensten worden live via SLOG in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401; Delta Kanaal 12). Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”. De dienst uit de Emmakerk wordt ‘s avonds om 19.00 uur uitgezonden in audio op slogfm of te horen bij Delta Kanaal 800.

Geef uw gebedspunten door!”
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar, LEEF MEE!
Laten we elkaar niet vergeten. We worden als gemeente door de Heer van de kerk geroepen om met elkaar mee te leven en voor elkaar te bidden. Wat hebben we behoefte aan mensen die het voor elkaar opnemen, voorbede doen voor een ander! Gezegende week toegewenst!

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          fam. Hakken - van Ommeren, G. van Balenstraat 24, 4942 VG Raamsdonksveer. Ter      attentie.
-          dhr. D. Petersen, Scheepwerflaan 145, 4942 BK Raamsdonksveer. Ter attentie.
-          er is ook een leuke welverdiende attentie naar ons beamerteam gegaan.

Bloemendienst: mevr. S. Dank en Ouderling/diaken.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar. Alleen samen met elkaar kunnen we de opdracht van de Goede Herder om de zorg voor elkaar en de lofzang tot eer van God gaande te houden volbrengen.

DIaconaal nieuws
Voor de collecte van 17 december 2023 met als bestemming Adventscollecte Binnenlands Diaconaat ontvingen we tot en met vrijdag 22 december 2023 Euro 238,70. Dit bedrag is inclusief de collecte in de kerkzaal van zondag 17 december 2023. Hartelijk dank aan alle gulle gevers!

Diaconale collecte, zondagochtend 24 december, Kerstchallenge
Ook dit jaar is er voor jongeren weer een Kerstchallenge, een spel voor jongeren die hiermee in de huid kruipen van de belangrijkste personages van het Kerstverhaal. Jongeren ontdekken zo de Bijbel en er is altijd ook een diaconaal thema in de challenge verweven!

Diaconale collecte Kerstavond 24 december 2023 en Eerste Kerstdag 25 december 2023, In actie voor kinderen in de knel wereldwijd!
Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling! Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige, hartverscheurende situatie, dichtbij en ver weg. Kerkinactie gunt hen een beter leven, komt voor hen op en spant zich in om dat te realiseren. Juist met Kerst verdienen deze kinderen extra

Houdbare goederen voor de Voedselbank Geertruidenberg
Naast de inzameling rond Dankdag en Biddag blijft het altijd mogelijk om houdbare goederen in de bak achter in de kerk te deponeren! Een van de diakenen zorgt dan dat deze op de bestemde plaats terechtkomen!
Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
Alle gulle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.


Haast u te doen wat niet dringend is,
opdat u rustig kunt doen wat spoedeisend is.Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

terug
 

Agenda

Sing-in

zo 03 mrt 2024 om 19.00 uur

Emmakerk

zo 03 mrt 2024 om 9.30 uur

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 05 mrt 2024 om 19.45 uur

Veertigdagenkalender

 

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl