Zondagsbrief 31 december 2023

Zondagsbrief 31 december  2023
Kerkdiensten

 

Datum Zondag 31 december
Oudejaarsdag
Maandag 1 januari 2024
Nieuwjaarsdag
Zondag 7 januari
Plaats Emmakerk Emmakerk Emmakerk
Tijd 9.30 uur 10.00 uur 9.30 uur
Voorganger ds. J. van den Hout ds. J. van den Hout dhr. A.D. Noordam
Ouderling van dienst mevr. H. Blonk dhr. J. Vleugel mevr. G. Blankers
Diaken van dienst mevr. F. van den Hout dhr. W. Roose dhr. W. van den Berg
Kerkrentmeester dhr. A. Blom dhr. C. de Rooij dhr. P. Knaap
Welkom (bij de deur) mevr. G. Blankers dhr. E. Dommisse dhr. J. Vleugel
mevr. A. Vervoorn
Collecten 1e Mercy Ships
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
1e Mercy Ships
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
1e Mercy Ships
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
Lector mevr. M. van der Waal mevr. M. Leusink dhr. W. van den Berg
Organist dhr. J. Blankers dhr. J. Blankers dhr. M. van der Sluijs
Autodienst Dhr. J. Molewijk, tel. 06-22355651 (b.g.g. 520619 of 06-11206140) dhr. D. Schermers, tel. 519299 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)  
Bloemendienst mevr. S. Dank
Ouderling / Diaken
   

-          Op zondag 31 december, Oudejaarsdag, is er ’s avonds geen dienst

Uitzending diensten
De diensten worden live via SLOG in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401; Delta Kanaal 12). Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”. De dienst uit de Emmakerk wordt ‘s avonds om 19.00 uur uitgezonden in audio op slogfm of te horen bij Delta Kanaal 800.

Geef uw gebedspunten door!”
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar, LEEF MEE!
Laten we elkaar niet vergeten. We worden als gemeente door de Heer van de kerk geroepen om met elkaar mee te leven en voor elkaar te bidden. Wat hebben we behoefte aan mensen die het voor elkaar opnemen, voorbede doen voor een ander! Gezegende week toegewenst!

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          Deze zondag zijn er geen bloemen

Een kaart gaat naar:
-      fam. S. Knaap – Biemond, Kerklaan 10, 4944 VB Raamsdonk. Gefeliciteerd met hun 45 jarig-huwelijksjubileum.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar. Alleen samen met elkaar kunnen we de opdracht van de Goede Herder om de zorg voor elkaar en de lofzang tot eer van God gaande te houden volbrengen.

Crea en Kerstmarkt
Er is weer met veel plezier en hard werken door een grote groep dames heel veel gedaan afgelopen jaar. Er zijn heel veel mooie kaarten gemaakt en er is ook een gezellige kerstmarkt georganiseerd.
De crea heeft veel kaarten kunnen verkopen. Dat heeft € 1200,- opgebracht. Daarnaast heeft de Kerstmarkt € 1700 opgebracht. Werkelijk een prachtig resultaat. Bij elkaar dus € 2900.
Iedereen die er aan meegewerkt heeft, hartelijk bedankt. Hopelijk wordt 2024 ook weer een fijn, goed en mooi jaar.

DIaconaal nieuws
Voor de collecte van  zondagmorgen 24 december 2023 met als bestemming Kerst-challenge ontvingen we tot en met vrijdag 29 december 2023 Euro 40,00. Dit bedrag is exclusief de collecte in de kerkzaal van zondag 24 december 2023. Telling daarvan vindt plaats in januari 2024.
Dan de collecten op Kerstavond en Eerste Kerstdag voor Kinderen in de Knel, hiervoor ontvingen we via bank en/of SKG tot vrijdag 29 december 2023 Euro 137,00 (inclusief een gift van Euro 20,00). Dit bedrag is exclusief te telling van de collecten in de Lambertus Kerk van begin volgend jaar! Ook ont- vingen wij een gift van Euro 25,00 bestemd voor de Voedselbank.
Hartelijk dank aan alle gulle gevers!

Diaconale collecte, zondagochtend 31 december, Oudjaarsdag 2023 en maandag 1 januari Nieuwjaarsdag 2024, Mercy Ships
Een volledig ingericht schip met operatiekamers, artsen en  verpleegkundigen en alles wat daarbij hoort legt aan in verschillende havens in Oost-Afrika om daar gratis hulp te bieden aan mensen/kinderen die geen geld hebben om te betalen. Een prachtig initiatief dat wij graag als diaconie ondersteunen. Doet u mee?

Houdbare goederen voor de Voedselbank Geertruidenberg
Naast de inzameling rond Dankdag en Biddag blijft het altijd mogelijk om houdbare goederen in de bak achter in de kerk te deponeren! Een van de diakenen zorgt dan dat deze op de bestemde plaats te- rechtkomen!
Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl . Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
Alle gulle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.


Het is niet zo belangrijk hoe oud we zijn;

wel belangrijk is hoe we oud zijn.Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

terug
 

Agenda

Sing-in

zo 03 mrt 2024 om 19.00 uur

Emmakerk

zo 03 mrt 2024 om 9.30 uur

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 05 mrt 2024 om 19.45 uur

Veertigdagenkalender

 

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl