Zondagsbrief 7 januari 2024

Zondagsbrief 7 januari  2024
Kerkdiensten

 

Datum Zondag 7 januari
Koffiedrinken na de dienst
Zondag 14 januari
Plaats Emmakerk Emmakerk
Tijd 9.30 uur 9.30 uur
Voorganger ds. A.D. Noordam ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst mevr. G. Blankers mevr. C. van Noorloos
Diaken van dienst dhr. W. van den Berg mevr. H. Romijn
Kerkrentmeester dhr. P. Knaap dhr. C. de Rooij
Welkom (bij de deur) dhr. J. Vleugel
mevr. A. Vervoorn
mevr. F. van den Hout
mevr. R. Broeders
Collecten 1e Mercy Ships
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
1e Samen met elkaar
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
Lector dhr. W. van den Berg mevr. J. Oosterveen
Organist dhr. M. van der Sluijs dhr. J. Blankers
Autodienst dhr. D. Schermers, tel. 519299 (b.g.g. 520619 of 06-11206140) dhr. C. de Rooij, tel. 06-51641132 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)
Bloemendienst mevr. R. Broeders
Ouderling / Diaken
mevr. R. Knaap
Ouderling / diaken

Uitzending diensten
De diensten worden live via SLOG in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401; Delta Kanaal 12). Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”. De dienst uit de Emmakerk wordt ‘s avonds om 19.00 uur uitgezonden in audio op slogfm of te horen bij Delta Kanaal 800.

Geef uw gebedspunten door!”
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar, LEEF MEE!
Laten we elkaar niet vergeten. We worden als gemeente door de Heer van de kerk geroepen om met elkaar mee te leven en voor elkaar te bidden. Wat hebben we behoefte aan mensen die het voor elkaar opnemen, voorbede doen voor een ander! Gezegende week toegewenst!

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          Fam. T.M. Dalmaijer – van de Hammen, Stadsweg 11a-4, 4931 HV Geertruidenberg.       Gefeliciteerd met hun 65-jarig huwelijksjubileum.
-          Dhr. P. van Veen, Sluisakker 33, 4944 BT Raamsdonk. Ter attentie.

Bloemendienst: mevr. R. Broeders en Ouderling/diaken.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar. Alleen samen met elkaar kunnen we de opdracht van de Goede Herder om de zorg voor elkaar en de lofzang tot eer van God gaande te houden volbrengen.

MEDEDELINGEN
Uitnodiging voor de Nieuwjaarsbijeenkomst in 2024
Op donderdag 11 januari van 14.00-16.00 uur in ‘De Brug “. Met een seniorvriendelijke tafel scrabbel en onder het genot van een hapje en een drankje, proosten wij met u op het nieuwe jaar. Gasten zijn ook van harte welkom.

MuseumPlusBus
Een  herinnering  voor het aanmeldformulier van de MuseumPlusBus op 21 februari. Inleveren kan tot op de ledenmiddag of inleveren bij één van de bestuursleden. 
Graag tot ziens op de ledenmiddag.
Namens het bestuur van de PCOB

Crea en Kerstmarkt
Er is weer met veel plezier en hard werken door een grote groep dames heel veel gedaan afgelopen jaar. Er zijn heel veel mooie kaarten gemaakt en er is ook een gezellige kerstmarkt georganiseerd.
De crea heeft veel kaarten kunnen verkopen. Dat heeft € 1200,- opgebracht. Daarnaast heeft de Kerstmarkt € 1700 opgebracht. Werkelijk een prachtig resultaat. Bij elkaar dus € 2900.
Iedereen die er aan meegewerkt heeft, hartelijk bedankt. Hopelijk wordt 2024 ook weer een fijn, goed en mooi jaar.

Bevestiging ambtsdragers
Met blijdschap en dankbaarheid mogen wij u berichten dat dhr. Jacques Broeders en mevr. Heleen Weltevrede zich beschikbaar hebben gesteld voor het ambt van ouderling in onze gemeente. Mevr. Henny Egberts heeft zicht beschikbaar gesteld voor het ambt van diaken.  Dhr. Broeders heeft zich ook beschikbaar gesteld om de taak van voorzitter van de kerkenraad op zich te nemen.
De kerkenraad draagt deze personen voor als kandidaat. Eventuele bezwaren kunt u tot uiterlijk 20 januari 2024 indienen bij de scriba Mark van der Sluijs (scribaat@pkngeertruidenberg.nl).
Daarnaast zijn tot onze vreugde opnieuw beschikbaar:
als ouderling dhr. Jaco Vleugel en als kerkrentmeester dhr. Ad Blom
De (her)bevestiging en herbenoeming zal plaatsvinden in de dienst van 21 januari 2024.
In deze dienst nemen we afscheid van:
-          Ouderlingen: mevr. Gea Blankers, mevr. Corry van Noorloos en mevr. Hannie van den Bent
-          Diakenen: dhr. Wim Roose, dhr. Hans Houben en dhr. Eric Dommisse
-          Voorzitter: ds. G.A. van de Weerd
-          Scriba: dhr. Mark van der Sluijs
Namens de kerkenraad
Mark van der Sluijs, scriba

De Kerkenraad in de komende jaren
Het ziet er naar uit (zie bovenstaand bericht), dat we in de komende tijd met een kleinere kerkenraad zullen functioneren. We zullen elkaar daarop moeten voorbereiden. We kunnen niet alles meer van de kerkenraadsleden verwachten, ook gemeenteleden zullen zelf meer moeten doen. De kerkenraad zal vaker dan we gewend zijn een beroep doen op meelevende leden van de gemeente. Alleen dan kan het kerkelijk leven voortgang vinden. We zijn dankbaar voor het vele werk dat in de afgelopen jaren weer verricht kon worden en hopen ook in de toekomst op uw begrip, meeleven en gebed om Gods onmisbare zegen.

DIaconaal nieuws
Voor de collecten van  zondag 31 december 2023 en Nieuwjaarsdag 2024 met als bestemming MERCY SHIPS ontvingen we tot en met vrijdag 5 januari 2024 Euro 107,00. Dit bedrag is exclusief de collecten in de kerkzaal van deze dagen. Telling daarvan is eerst later in januari 2024. Ook ontvingen wij giften van 25 en 15 euro bestemd voor Kinderen in de Knel. Hartelijk dank aan alle gulle gevers!

Diaconale collecte, zondagochtend 7 januari 2024, Mercy Ships
Een volledig ingericht schip met operatiekamers, artsen en  verpleegkundigen en alles wat daarbij hoort legt aan in verschillende havens in Oost-Afrika om daar gratis hulp te bieden aan mensen/kinderen die geen geld hebben om te betalen. Een prachtig initiatief dat wij graag als diaconie ondersteunen. Doet u mee?

Activiteiten Diaconie
Houdbare goederen voor de Voedselbank Geertruidenberg
Naast de inzameling rond Dankdag en Biddag blijft het altijd mogelijk om houdbare goederen in de bak achter in de kerk te deponeren! Een van de diakenen zorgt dan dat deze op de bestemde plaats te- rechtkomen!
Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl . Hartelijk dank!llecten voor de kerk; Kerkenwerk, Onderhoudsfonds en Energie
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk, onderhoudsfonds en energie blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
Alle gulle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.De hemel waardeert niet wat je hebt,
maar wat je geeft.Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

 

terug
 

Agenda

Sing-in

zo 03 mrt 2024 om 19.00 uur

Emmakerk

zo 03 mrt 2024 om 9.30 uur

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 05 mrt 2024 om 19.45 uur

Veertigdagenkalender

 

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl