Zondagsbrief 14 januari2024

Zondagsbrief 14 januari  2024

Kerkdiensten
 

Datum Zondag 14 januari Zondag 21 januari
Bevestiging en afscheid ambtsdragers
Koffiedrinken na de dienst
Plaats Emmakerk Emmakerk
Tijd 9.30 uur 9.30 uur
Voorganger ds. J. van den Hout ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst mevr. C. van Noorloos dhr. J. Vleugel
Diaken van dienst mevr. H. Romijn mevr. F. van den Hout
Kerkrentmeester dhr. C. de Rooij mevr. Th. van der Maas
Welkom (bij de deur) mevr. F. van den Hout
mevr. R. Broeders
mevr. Th. van der Maas
mevr. A. van Veen
Collecten 1e Samen met elkaar
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
1e Goederenbank
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
Lector mevr. J. Oosterveen mevr. Th. van der Maas
Organist dhr. J. Blankers dhr. M. van der Sluijs
Autodienst dhr. C. de Rooij, tel. 06-51641132 (b.g.g. 520619 of 06-11206140) mevr. F. Pruijssers, tel. 514859 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)
Bloemendienst mevr. R. Knaap
Ouderling / Diaken
mevr. M. de Jong
Ouderling / diaken

Uitzending diensten
De diensten worden live via SLOG in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401; Delta Kanaal 12). Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”. De dienst uit de Emmakerk wordt ‘s avonds om 19.00 uur uitgezonden in audio op slogfm of te horen bij Delta Kanaal 800.

Geef uw gebedspunten door!”
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar, LEEF MEE!
Laten we elkaar niet vergeten. We worden als gemeente door de Heer van de kerk geroepen om met elkaar mee te leven en voor elkaar te bidden. Wat hebben we behoefte aan mensen die het voor elkaar opnemen, voorbede doen voor een ander! Gezegende week toegewenst!

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
- Mevr. Pruyssers - Versteeg, Burchtplein 2-B17, 4931 DM Geertruidenberg. Ter attentie.
- Mevr. B.W. van Reeuwijk – Brand, Kardeel 25, 4941 LR Raamsdonksveer. Ter attentie.

Een kaart gaat naar:
-          Dhr. E. Boekholt, Ziederijsingel 21, 4942 VK Raamsdonksveer. Beterschap.

Bloemendienst: mevr. R. Knaap en Ouderling/diaken.
        
PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar. Alleen samen met elkaar kunnen we de opdracht van de Goede Herder om de zorg voor elkaar en de lofzang tot eer van God gaande te houden volbrengen.

MEDEDELINGEN
Bevestiging ambtsdragers
Met blijdschap en dankbaarheid mogen wij u berichten dat dhr. Jacques Broeders en mevr. Heleen Weltevrede zich beschikbaar hebben gesteld voor het ambt van ouderling in onze gemeente. Mevr. Henny Egberts heeft zicht beschikbaar gesteld voor het ambt van diaken.  Dhr. Broeders heeft zich ook beschikbaar gesteld om de taak van voorzitter van de kerkenraad op zich te nemen.
De kerkenraad draagt deze personen voor als kandidaat. Eventuele bezwaren kunt u tot uiterlijk 20 januari 2024 indienen bij de scriba Mark van der Sluijs (scribaat@pkngeertruidenberg.nl).
Daarnaast zijn tot onze vreugde opnieuw beschikbaar:
als ouderling dhr. Jaco Vleugel en als kerkrentmeester dhr. Ad Blom
De (her)bevestiging en herbenoeming zal plaatsvinden in de dienst van 21 januari 2024.
In deze dienst nemen we afscheid van:
-          Ouderlingen: mevr. Gea Blankers, mevr. Corry van Noorloos en mevr. Hannie van den Bent
-          Diakenen: dhr. Wim Roose, dhr. Hans Houben en dhr. Eric Dommisse
-          Voorzitter: ds. G.A. van de Weerd
-          Scriba: dhr. Mark van der Sluijs
Namens de kerkenraad
Mark van der Sluijs, scriba

De Kerkenraad in de komende jaren
Het ziet er naar uit (zie bovenstaand bericht), dat we in de komende tijd met een kleinere kerkenraad zullen functioneren. We zullen elkaar daarop moeten voorbereiden. We kunnen niet alles meer van de kerkenraadsleden verwachten, ook gemeenteleden zullen zelf meer moeten doen. De kerkenraad zal vaker dan we gewend zijn een beroep doen op meelevende leden van de gemeente. Alleen dan kan het kerkelijk leven voortgang vinden. We zijn dankbaar voor het vele werk dat in de afgelopen jaren weer verricht kon worden en hopen ook in de toekomst op uw begrip, meeleven en gebed om Gods onmisbare zegen.

PCOB/MuseumPlusBus.
De PCOB mag deelnemen aan een museumbezoek met de MuseumPlusBus  op woensdag 21 februari 2024, naar het Kroller-Muller museum in Otterlo.
Er zijn nog 6 plaatsen in de bus, mocht u interesse hebben dan kun u zich opgeven bij: Ann Vuurens, tel.: 516346, Anneke Roose, tel.: 514628, Marijke de Jong, tel.: 514680.

DIaconaal nieuws
Voor de collecten van  zondag 7 januari 2024 ook met bestemming MERCY SHIPS ontvingen we tot en met vrijdag 12 januari 2024 Euro 119,50  via Bank en SKG en een gift van 20 euro via de bloemendienst. Dit bedrag is exclusief de telling  van de collecte in de kerkzaal. Telling daarvan is eerst later in januari 2024. Ook ontvingen wij giften van Euro 100 en 15 euro bestemd voor de diconale collecten in de komende periode.
Hartelijk dank aan alle gulle gevers!

Diaconale collecte, zondagochtend 14 januari 2024,
Binnenlands Diaconaat Samen tegen armoede.
Armoede is een groeiend probleem in Nederland. Een miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Gefaciliteerd door Kerk in Actie staan steeds meer lokale kerken op tegen armoede! Acute nood wordt bestreden met het inzamelen voor voedselpakketten en hulp voor de lokale voedselbanken. Voor de langere termijn wordt samengewerkt met de Stichting Schuldhulpmaatje om mensen te helpen uit schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin terechtkomen.

Activiteiten Diaconie
Houdbare goederen voor de Voedselbank Geertruidenberg
Naast de inzameling rond Dankdag en Biddag blijft het altijd mogelijk om houdbare goederen in de bak achter in de kerk te deponeren! Een van de diakenen zorgt dan dat deze op de bestemde plaats terechtkomen!
Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl . Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk, Onderhoudsfonds en Energie
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk, onderhoudsfonds en energie blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
Alle gulle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.De goedheid van een mens is een vlam die wel
verborgen, maar nooit gedoofd kan worden.Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.
 

terug
 

Agenda

Geertruidskerk

zo 14 jul 2024 om 9.30 uur

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 16 jul 2024 om 19.45 uur

Mauritsstaete

vr 19 jul 2024 om 10.45 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl