Zondagsbrief 28 januari 2024

Zondagsbrief 28 januari  2024

Kerkdiensten

 

Datum Zondag 28 januari
Viering Heilig Avondmaal
Zondag 4 februari
Koffiedrinken na de dienst
Plaats Emmakerk Emmakerk
Tijd 9.30 uur 9.30 uur
Voorganger ds. J. van den Hout ds. G. van der Linden
Ouderling van dienst mevr. H. Blonk dhr. J. Broeders
Diaken van dienst dhr. W. van den Berg mevr. H. Egberts
Kerkrentmeester dhr. A. Blom dhr. P. Knaap
Welkom (bij de deur) dhr. J. Broeders
dhr. J. Vreeken
dhr. W. van den Berg
dhr. W. Wiessner
Collecten 1e Jongeren en de Bijbel
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
1e KerkinActie: Bangladesh
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
Lector mevr. T. Blom mevr. W. Vreeken
Organist dhr. M. van der Sluijs dhr. J. Blankers
Autodienst dhr. G. Knaap, tel. 520619 (b.g.g. 06-11206140) dhr. W. Roose, tel. 06-30014877 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)
Bloemendienst mevr. I. Paulides
Ouderling / Diaken
mevr. M. de Jong
Ouderling / diaken


Uitzending diensten
De diensten worden live via SLOG in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401; Delta Kanaal 12). Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”. De dienst uit de Emmakerk wordt ‘s avonds om 19.00 uur uitgezonden in audio op slogfm of te horen bij Delta Kanaal 800.

Geef uw gebedspunten door!”
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar, LEEF MEE!
Overlijden Johanna Marie van Dongen – Hippmann.
Afgelopen woensdag 17 januari is overleden ons gemeentelid, zuster Johanna Maria van Dongen – Hippmann op de leeftijd van 93 jaar. Ze was belijdend lid en woonde aan de Burgemeester Prinsssenlaan 11, 4941 AJ Raamsdonksveer.
Laten we onze zuster Johanna Marie van Dongen in een moment van stilte gedenken.
Laten we elkaar niet vergeten. We worden als gemeente door de Heer van de kerk geroepen om met elkaar mee te leven en voor elkaar te bidden. Wat hebben we behoefte aan mensen die het voor elkaar opnemen, voorbede doen voor een ander! Gezegende week toegewenst!

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          mevr. J. Bouman, Scheepswerflaan 111, 4941 GZ Raamsdonksveer. Ter attentie.
-          mevr. N. van den Berg, Jan Steenstraat 8, 4941 ZD Raamsdonksveer. Ter attentie.

Een kaart gaat naar:
-          David Araskalaei, Ravelijn 66, 4931 VK Geertruidenberg. Gefeliciteerd met het diploma inburgeringscursus.

Een kaart is verstuurd naar:
-          mevr. M. de Roon – Tactor, Voermanstraat 169, 4904 RH Gorinchem.

Bloemendienst: mevr. I. Paulides en Ouderling/diaken.
           
PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar. Alleen samen met elkaar kunnen we de opdracht van de Goede Herder om de zorg voor elkaar en de lofzang tot eer van God gaande te houden volbrengen.

DIaconaal nieuws
Voor de collecte van zondag 21 januari 2024 met als bestemming Voedselbank de Ba- ronie / Geertruidenberg, “Niet alleen met Kerst!!”, ontvingen we tot en met vrijdag 26 januari 2024 Euro 201,00 via Bank en SKG inclusief een gift van 100 euro. Dit be- drag is exclusief de telling van de collecte in de kerkzaal volgende maand. Ook ontvingen we een gift van 110,00 voor diaconale collecten in de komende periode
Hartelijk dank aan alle gulle gevers!.

Diaconale collecte, zondagochtend 28 januari 2024, Jongeren betrekken bij de Bijbel.
“Interactief Bijbelspel voor jongeren”
Door het jaar heen tracht de Protestantse Kerk jongeren te betrekken bij de Bijbel. In 2024 gebeurd dat door een drietal interactieve spelen aan te bieden die door het hele land gespeeld kunnen worden. Honderden jeugdgroepen spelen het spel vanaf hun eigen locatie maar staan online met elkaar in verbinding.
Sirkelslag is het eerste spel waarbij een Bijbel verhaal en een diaconaal thema centraal zullen staan. Deze collecte is bedoeld voor de organisatie van deze spelen in 2024.

Houdbare goederen voor de Voedselbank Geertruidenberg
Naast de inzameling rond Dankdag en Biddag  blijft het altijd mogelijk om houdbare goederen in de bak achter in de kerk te deponeren! Een van de diakenen zorgt dan dat deze op de bestemde plaats terechtkomen!
Meer informatie kunt u vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl
Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk, Onderhoudsfonds en Energie
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk, onderhoudsfonds en energie blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
Alle gulle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.


Niet het geluk maakt ons dankbaar,
maar dankbaarheid maakt ons gelukkig.


Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

 

terug
 

Agenda

Sing-in

zo 03 mrt 2024 om 19.00 uur

Emmakerk

zo 03 mrt 2024 om 9.30 uur

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 05 mrt 2024 om 19.45 uur

Veertigdagenkalender

 

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl