Zondagsbrief 4 februarie 2024

Zondagsbrief 4 februari  2024

Kerkdiensten

 

Datum Zondag 4 februari
Koffiedrinken na de dienst
Zondag 11 februari
Plaats Emmakerk Emmakerk
Tijd 9.30 uur 9.30 uur
Voorganger ds. G. van der Linden ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst dhr. J. Broeders mevr. H. Weltevrede
Diaken van dienst mevr. H. Egberts mevr. H. Romijn
Kerkrentmeester dhr. P. Knaap dhr. A. Blom
Welkom (bij de deur) dhr. W. van den Berg
dhr. W. Wiessner
dhr. C. de Rooij
dhr. L. Romijn
Collecten 1e KerkinActie: Bangladesh
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
1e
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
Lector mevr. W. Vreeken mevr. H. Weltevrede
Organist dhr. J. Blankers dhr. J. Blankers
Autodienst dhr. W. Roose, tel. 06-30014877 (b.g.g. 520619 of 06-11206140) dhr. J. Molewijk, tel. 06-22355651
(b.g.g. 520619 of 06-11206140)
Bloemendienst mevr. M. de Jong
Ouderling / Diaken
mevr. J. Verschoor
Ouderling / diaken

Uitzending diensten
De diensten worden live via SLOG in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401; Delta Kanaal 12). Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”. De dienst uit de Emmakerk wordt ‘s avonds om 19.00 uur uitgezonden in audio op slogfm of te horen bij Delta Kanaal 800.

Geef uw gebedspunten door!”
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar, LEEF MEE!
Op woensdag 24 januari 2024, is op de leeftijd van 82 jaar overleden ons gemeentelid broeder Willem Marinus (Wim) Blom, echtgenoot van Lies Blom - Blom, (schoon)vader van Peter en Monique, Liesbeth en Sjaak, Gerard en Ellen, opa van Shirley en Olivier en Djim.
Op de rouwkaart staat de tekst: “Zoals een boot heel langzaam achter de horizon verdwijnt, zo hebben wij de laatste jaren stap voor stap afscheid van je moeten nemen. Wat blijft zijn onze herinneringen.” Wim heeft zijn leven lang voor iedereen klaargestaan, maar door zijn ziekte lukte dat de laatste jaren – tot zijn grote verdriet - niet meer. Hij was schipper op de binnenvaart en is nu aan zijn laatste vaart begonnen, in het vertrouwen op een behouden aankomst.
De afscheidsdienst van Wim Blom was afgelopen woensdag 31 januari in Huis van Brabant te Oosterhout. Laten we Wim Blom in een moment van stilte gedenken.

Op vrijdag 26 januari 2024 is volkomen onverwacht plotseling overleden ons zuster in Jezus Christus Els de Zeeuw, (schoon)moeder van Sonja en Wesley, op de leeftijd van 67 jaar. Els was een goede bekende van velen in onze gemeente. Ze wist zich een geliefd kind van de Here God door Jezus Christus, onze Heer. 
Op de rouwkaart staat de tekst:   Zeg me dat het niet zo is,
                                                     Zeg me dat het niet waar is,
                                                     We doen gewoon alsof ze gewoon verder leeft,
                                                     Zelfs als het niet zo is.               (Frank Boeijen)

De afscheidsdienst werd op zaterdag 3 februari gehouden in de Aula Maaslanden te Nieuwkuijk. Laten we Els in een moment van stilte gedenken.

Laten we elkaar niet vergeten. We worden als gemeente door de Heer van de kerk geroepen om met elkaar mee te leven en voor elkaar te bidden. Wat hebben we behoefte aan mensen die het voor elkaar opnemen, voorbede doen voor een ander! Gezegende week toegewenst!

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          dhr. E. de Vries, Baksweer 243, 4941 LL Raamsdonksveer. Beterschap.
-          dhr. E. van der Wel, Mauritsweg 20, 4931 CD Geertruidenberg. Beterschap.
-          Jürgen Vermeulen en Delfitri, van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk en hartelijk welkom in de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.

Bloemendienst: mevr. M. de Jong en Ouderling/diaken.
           
PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar. Alleen samen met elkaar kunnen we de opdracht van de Goede Herder om de zorg voor elkaar en de lofzang tot eer van God gaande te houden volbrengen.

MEDEDELINGEN
PCOB Raamsdonksveer
Leden van de PCOB worden uitgenodigd voor de ledenvergadering op donderdag 8 februari in “de Brug” van 14.00-16.00 uur.
Na het presenteren van het financieel en activiteiten jaarverslag is er bingo en een loterij.
Gasten zijn van harte welkom.
Namens het bestuur PCOB
Ann Vuurens

DIaconaal nieuws
Voor de collecten van zondag 28 januari 2024 met als bestemming Jongeren betrek- ken bij de Bijbel ontvingen we tot en met vrijdag 2 februari 2024 Euro 67,50 via Bank en SKG. Dit bedrag is exclusief de telling van de collecte in de kerkzaal later maand.
Hartelijk dank aan alle gulle gevers!

Diaconale collecte, zondagochtend 4 februari 2024, Kerk in Actie: Bangla Desh
“Beter bestand tegen klimaatverandering”
Bangladesh lijdt zwaar onder de klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met heftige cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van de landbouwgrond. Kerk in actie is betrokken bij projecten om boerengezinnen te helpen andere gewassen en op een andere manier deze gewassen te verbouwen. Ook worden stevige schuilplaatsen gebouwd en gewerkt aan waarschuwingssystemen en evacuatieplannen waardoor men beter is voorbereid op rampen.

Houdbare goederen voor de Voedselbank Geertruidenberg
Naast de inzameling rond Dankdag en Biddag  blijft het altijd mogelijk om houdbare goederen in de bak achter in de kerk te deponeren! Een van de diakenen zorgt dan dat deze op de bestemde plaats terechtkomen! Afgelopen vrijdag brachten we weer een tas vol naar het uitgiftepunt in Raamsdonksveer. Hartelijk dank!
Alle overige informatie kunt u vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl
Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk, Onderhoudsfonds en Energie
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk, onderhoudsfonds en energie blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
Alle gulle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.Een optimist accepteert de kans om te verliezen,
een pessimist verliest de kans om te winnen.Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.
 

terug
 

Agenda

Sing-in

zo 03 mrt 2024 om 19.00 uur

Emmakerk

zo 03 mrt 2024 om 9.30 uur

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 05 mrt 2024 om 19.45 uur

Veertigdagenkalender

 

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl