Werkgroep liturgie

In onze gemeente is een werkgroep liturgie ingesteld, bestaande uit een aantal gemeenteleden en de predikant.
Deze adviseert de kerkenraad en voert liturgische taken uit.
Tot die taken behoort bezinning op wat er gebeurt tijdens de eredienst. Daarnaast helpen zijn leden waar nodig bij de vormgeving en uitvoering van de diensten.
 
Enkele andere taken zijn:
· Meehelpen bij de organisatie/uitvoering van bijzondere diensten
· Zorgdragen voor een goed verloop van het kerkelijk jaar: afstemming orde van dienst en antependia
· Zorgdragen voor extra muzikale omlijsting van diensten
· Uitnodigen en begeleiden van gastpredikanten (preekvoorziening)
· Coördineren van een lectorengroep die de schriftlezingen tijdens de eredienst verzorgt
· Coördineren van een groep vrijwilligers die symbolische bloemschikkingen in advents- en veertigdagentijd verzorgen
terug

Agenda

Passage

21 okt 2021 om 19.45

Crea

21 okt 2021 om 9.30 uur

Kerkdienst Emmakerk

24 okt 2021 om 9.30 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl