Werkgroep liturgie

In onze gemeente is een werkgroep liturgie ingesteld, bestaande uit een aantal gemeenteleden en de predikant.
Deze adviseert de kerkenraad en voert liturgische taken uit.
Tot die taken behoort bezinning op wat er gebeurt tijdens de eredienst. Daarnaast helpen zijn leden waar nodig bij de vormgeving en uitvoering van de diensten.
 
Enkele andere taken zijn:
· Meehelpen bij de organisatie/uitvoering van bijzondere diensten
· Zorgdragen voor een goed verloop van het kerkelijk jaar: afstemming orde van dienst en antependia
· Zorgdragen voor extra muzikale omlijsting van diensten
· Uitnodigen en begeleiden van gastpredikanten (preekvoorziening)
· Coördineren van een lectorengroep die de schriftlezingen tijdens de eredienst verzorgt
· Coördineren van een groep vrijwilligers die symbolische bloemschikkingen in advents- en veertigdagentijd verzorgen
terug

Agenda

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 28 mei 2024 om 19.45 uur

Emmakerk

zo 02 jun 2024 om 9.30 uur

Geertruidskerk inloopdienst

zo 09 jun 2024 om 9.30 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl